ตามจับในข้อหาก่อการร้าย

างวัลสูงสุดถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐ