ตามจับในข้อหาก่อการร้าย

รางวัลมากสูงสุดถึง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ

างวัลสูงสุดถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

รางวัลสูงสุดถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐ