ตามจับในข้อหาก่อการร้าย

รางวัลสูงสุดถึง 25 ล้านเหรียญสหรัฐ

รางวัลมากสูงสุดถึง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ

างวัลสูงสุดถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

รางวัลสูงสุดถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐ

รางวัลสูงสุดถึง 2 ล้านเหรียญสหรัฐ