ตามจับในข้อหาก่อการร้าย

างวัลสูงสุดถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

างวัลสูงสุดถึง 4 ล้านเหรียญสหรัฐ

รางวัลสูงสุดถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐ