ตามจับในข้อหาก่อการร้าย

างวัลสูงสุดถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

างวัลสูงสุดถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

รางวัลสูงถึง 500,000 เหรียญ

รางวัลสูงถึง 250,000 เหรียญ