การกระทำที่เป็นการก่อการร้าย
ข้อมูลเกี่ยวกับ …

ความรุนแรงเพื่อต่อต้านการเจรจาเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลาง

1993 ถึงปัจจุบัน

นับตั้งแต่การลงนามในข้อตกลงออสโล (Oslo Accords) ในเดือนกันยายน 1993 เป็นต้นมา กลุ่มก่อการร้ายและผู้ที่คัดค้านข้อตกลงสันติภาพที่มาจากการเจรจา ดำเนินการโจมตีในฉนวนกาซ่า เขตฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน และอิสราเอล ความมุ่งหมายของการโจมตีเหล่านี้คือ ขัดขวางการเจรจาสันติภาพ และเปลี่ยนทีท่าของผู้นำที่เข้าร่วมการเจรจา

โครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมเสนอรางวัลมูลค่าสูงถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับข้อมูลข่าวสารที่จะนำผู้ที่รับผิดชอบในการโจมตีเหล่านี้มาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม