ตามจับ
ข้อมูลที่จะนำตัวมาสู่กระบวนการยุติธรรม…

มาอะลิม ดาวูด (Ma’alim Daud)

างวัลสูงสุดถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

มาอะลิม ดาวูด รับผิดชอบต่อการวางแผน การรับสมัคร การฝีกฝน และปฏิบัติต่อต้านรัฐบาลโซมาเลียและเป้าหมายของชาวตะวันตก

ดาวูดพูดภาษาอังกฤษ อาราบิก และโซมาเลียได้ เขายังใช้ชื่อซาลาด คาราเต มาอะลิน อับดีราห์มาน และอับดีฟาทาห์อีกด้วย ดาวูดมาจากเผ่าฮาวิเย (Hawiye/Ayr) และมักจะอาศัยอยู่ใภูมิภาคชาเบลลีตอนล่างของโซมาเลีย