ตามจับ
ข้อมูลที่จะนำตัวมาสู่กระบวนการยุติธรรม…

คาลิล อัลราห์มาน ฮักกานี

างวัลสูงสุดถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในฐานะสมาชิกอาวุโสของเครือข่ายฮักกานี คาลิล อัลราห์มาน ฮักกานี เข้าร่วมในกิจกรรมระดมทุนในนามของทาลิบัน และให้การสนับสนุนทาลิบันที่ปฏิบัติการอยู่ในอัฟกานิสถาน นับตั้งแต่ต้นปี 2010 เขาได้ให้เงินทุนแก่หน่วยย่อยของทาลิบันในจังหวัดโลการ์ อัฟกานิสถาน ในปี 2009 คาลิลเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบต่อการกักกันตัวนักโทษของฝ่ายศัตรูที่ถูกจับโดยทาลิบันและเครือข่ายฮักกานี คาลิลได้รับคำสั่งสำหรับการปฏิบัติการของทาลิบันจากหลานชายของเขาคือซิรัจอุดดิน ฮักกานี ซึ่งถูกกำหนดโดยสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคม 2008 ภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหารที่ 13224 คาลิลยังได้ปฏิบัติงานในนามของอัลกออิดะฮ์ และได้ถูกเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการทางทหารของอัลกออิดะฮ์เช่นกัน ในปี 2002 เขาได้ส่งคนเข้าไปเพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับส่วนต่างๆ ของอัลกออิดะฮ์ในจังหวัดปักเตีย อัฟกานิสถาน

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้กำหนดคาลิล อัลราห์มาน ฮักกานี เป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกซึ่งเป็นที่ต้องการตัวมากเป็นพิเศษ (Specially Designated Global Terrorist) ภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหารที่ 13224 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2011

รูปภาพเพิ่มเติม

รูปภาพเพิ่มเติมของ คาลิล อัลราห์มาน ฮักกานี
รูปภาพเพิ่มเติมของ คาลิล อัลราห์มาน ฮักกานี