ตามจับ
ข้อมูลที่จะนำตัวมาสู่กระบวนการยุติธรรม…

อิบราฮิม อัลบันนา

างวัลสูงสุดถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

อิบราฮิม อัลบันนาเป็นสมาชิกกลุ่มผู้นำของกลุ่มอัลกออิดะฮ์ในคาบสมุทรอาหรับ (al-Qaida in the Arabian Peninsula หรือ AQAP) และได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของกลุ่ม อัลบันนาเป็นสมาชิกที่ก่อนตั้ง AQAP และได้ให้แนวทางด้านการทหารและการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้นำ AQAP