ตามจับ
ข้อมูลที่จะนำตัวมาสู่กระบวนการยุติธรรม…

ฮาฟิซ มูฮัมหมัด ซาอีด

รางวัลมากสูงสุดถึง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ

ฮาฟิซ มูฮัมหมัด ซาอีดเคยเป็นศาสตราจารย์ทางอาราบิกและวิศวกรรม รวมถึงเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มญามาอัต ตุด ดาวะห์ ซึ่งเป็นองค์กรอิสลามิสสายอะฮฺลุลหะดีษหัวรุนแรงที่มุ่งหวังจะให้อิสลามิสครอบครองเหนือส่วนต่างๆ ของอินเดียและปากีสถาน และสาขาทางการทหารขององค์กรคือกลุ่มลัชการ์-อี-ไตยิบา ซาอีดถูกต้องสงสัยในการเป็นผู้วางแผนการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายหลายครั้ง รวมถึงการโจมตีเมืองมุมไบเมื่อปี 2008 ซึ่งเป็นผลทำให้มีผู้เสียชีวิต 166 ราย ในจำนวนนั้นเป็นพลเมืองอเมริกันหกราย

สาธารณรัฐอินเดียได้ออกหมายแดงขององค์การตำรวจสากล (Interpol Red Corner Notice) ต่อซาอีดจากบทบาทของเขาในการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในมุมไบในปี 2008 นอกจากนี้แล้ว กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้กำหนดให้ซาอีดเป็นผู้มีสัญชาติที่ถูกกำหนดโดยเฉพาะ (Specially Designated National) ภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหารที่ 13224 ซาอีดยังถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติภายใต้ UNSCR 1267 ในเดือนธันวาคม ปี 2008

กลุ่มลัชการ์-อี-ไตยิบาได้ถูกกำหนดให้เป็นองค์กรผู้ก่อการร้ายต่างประเทศในเดือนธันวาคม ปี 2001 ในเดือนเมษายน ปี 2008 สหรัฐฯ ได้กำหนดให้กลุ่มญามาอัต ตุด ดาวะห์เป็นองค์กรผู้ก่อการร้ายต่างประเทศ และคล้ายคลึงกัน องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ญามาอัต ตุด ดาวะห์เป็นองค์กรผู้ก่อการร้ายในเดือนธันวาคม ปี 2008