ตามจับ
ข้อมูลที่จะนำตัวมาสู่กระบวนการยุติธรรม…

อาซิซ ฮักกานี

างวัลสูงสุดถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

อาซิซ ฮักกานีเป็นสมาชิกอาวุโสของเครือข่ายฮักกานี และเป็นน้องชายของซิรัจอุดดิน ฮักกานี ผู้นำเครือข่ายฮักกานี อาซิซเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในปฏิบัติการด้านส่งกำลังบำรุงและการตัดสินใจด้านการบังคับบัญชาในการสนับสนุนการประสางานการโจมตีข้ามพรมแดนที่มีต่อกองกำลังสนับสนุนด้านความมั่นคงนานาชาติ (International Security Assistance Force หรือ ISAF) และรัฐบาลกองกำลังสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานในอัฟกานิสถาน ยิ่งไปกว่านั้น เขาทำหน้าที่เป็นช่องทางหลัก (สำหรับฮักกานี) เพื่อปฏิบัติการในคาบูลและการโจมตีที่สำคัญๆ ทั่วทั้งประเทศ