ตามจับ
ข้อมูลที่จะนำตัวมาสู่กระบวนการยุติธรรม…

ซาแอด บิน อาเทฟ อัล-อาวลาคิ

รางวัลสูงสุดถึง 6 ล้านเหรียญสหรัฐ

รางวัลเพื่อความยุติธรรมขอเสนอรางวัลสูงถึง 6 ล้านเหรียญสำหรับข้อมูลที่จะนำไปสู่การระบุอัตลักษณ์หรือที่อยู่ของซาแอด บิน อาเทฟ อัล-อาวลาคิ อัล-อาวลาคิเป็นเอเมียร์ของ AQAP ชับวะห์ ซึ่งเป็นจัวงหวัดหนึ่งในเยเมน เขาได้ประกาศการโจมตีต่อสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรของเรา

รูปภาพเพิ่มเติมของ

ซาแอด บิน อาเทฟ อัล-อาวลาคิ