ตามจับ
ข้อมูลที่จะนำตัวมาสู่กระบวนการยุติธรรม…

แอดนัน อาบู วาลิด อัล-ซาฮาร์วี

างวัลสูงสุดถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

แอดนัน อาบู วาลิด อัล-ซาฮาร์วี (อาบู วาลิด) เป็นผู้นำขององค์กรผู้ก่อการร้ายต่างประเทศ (FTO) ISIS ใน Greater Sahara (ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ ISIS-GS) ISIS-GS ได้เกิดขึ้นเมื่ออาบู วาลิดและผู้ติดตามของเขาแยกตัวออกจากกลุ่มที่แตกตัวมาจากอัลกออิดะฮ์ชื่ออัล-มูราบิทูน

แรกเริ่ม อาบู วาลิดประกาศการจงรักภักดีต่อ ISIS ในเดือนกรกฎาคม 2015 และในเดือนตุลาคม 2016 ISIS ได้ยอมรับการสวามีภักดิ์ของเขา ISIS-GS ที่ตั้งอยู่ส่วนใหญ่ในมาลิตามตะเข็บชายแดนมาลิ-ไนเจอร์ ได้ออกมารับผิดชอบต่อการโจมตีหลายครั้งภายในการนำของอาบู วาลิด รวมถึงการโจมตีวันที่ 4 ตุลาคม 2017 ที่มีต่อกองลาดตระเวณร่วมระหว่างสหรัฐฯ-ไนจีเรียในเขตทอนโก ทอนโก ไนเจอร์ใกล้กับชายแดนมาลิ ซึ่งมีผลทำให้ทหารสหรัฐฯ สี่นายและทหารไนจีเรียสี่นายเสียชีวิต

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้กำหนดให้อาบู วาลิดเป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกซึ่งเป็นที่ต้องการตัวมากเป็นพิเศษภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหารที่ 13224 และ ISIS-GS เป็น FTO หมวดที่ 219 ของพรบ.ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (Immigration and Nationality Act) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2018

รูปภาพเพิ่มเติมของ

แอดนัน อาบู วาลิด อัล-ซาฮาร์วี
แอดนัน อาบู วาลิด อัล-ซาฮาร์วี
แอดนัน อาบู วาลิด อัล-ซาฮาร์วี
แอดนัน อาบู วาลิด อัล-ซาฮาร์วี
แอดนัน อาบู วาลิด อัล-ซาฮาร์วี
แอดนัน อาบู วาลิด อัล-ซาฮาร์วี