ภาพรวมของโครงการ

RFJ ซึ่งเป็นโครงการรางวัลสำหรับการต่อต้านการก่อการร้ายของ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายปี 1984 เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ, กฎหมายมหาชน 98-533 (จัดหมาดหมู่ไว้ที่ 22 U.S.C. § 2708) RFJ ซึ่งได้รับการบริหารจัดการโดยสำนักงานการรักษาความมั่นคงทางการทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศมีเป้าหมายที่จะนำตัวผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และเพื่อป้องกันการกระทำจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศที่มีต่อบุคคลชาวสหรัฐและทรัพย์สินของสหรัฐ ภายใต้โครงการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาจอนุมัติรางวัลสำหรับข้อมูลที่จะนำไปสู่การจำกุมหรือการตัดสินโทษของผู้ใดที่วางแผน ลงมือกระทำ ช่วยเหลือ หรือพยายามที่จะมีการกระทำการก่อการร้ายระหว่างประเทศต่อบุคคลชาวสหรัฐหรือทรัพย์สินของสหรัฐ ที่ยับยั้งการกระทำดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นแต่แรก ที่นำไปสู่การระบุอัตลักษณ์หรือที่อยู่ของผู้นำผู้ก่อการร้ายรายสำคัญๆ หรือที่ระงับยับยั้งการให้เงินช่วยเหลือแก่การก่อการร้าย

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบอำนาจให้จ่ายรางวัลมูลค่ามากกว่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ถ้าเห็นว่าจำนวนที่มากกว่าจำเป็นสำหรับการต่อต้านการก่อการร้าย หรือเพื่อป้องกันสหรัฐจากการก่อการร้าย

ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมในปี 1984 รัฐบาลสหรัฐได้จ่ายเงินออกไปแล้วมากกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่คนมากกว่า 100 คน ที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่นำไปปฏิบัติการได้ ซึ่งได้จับผู้ก่อการร้ายเข้าคุก หรือป้องกันการกระทำที่เป็นการก่อการร้ายระหว่างประเทศทั่วโลก โครงการนี้มีบทบาทสำคัญในการจับกุม แรมซี่ ยูซุฟ ผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศ ซึ่งถูกพิพากษาว่ามีความผิดในการวางระเบิดอาคารเวิร์ลด เทรด เซ็นเตอร์ในปี 1993

ในขณะที่กฎหมายควบคุมโครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมมุ่งเป้าไปที่การก่อการร้ายกระทำต่อคนอเมริกัน สหรัฐให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชาติอื่นๆที่มีพลเมืองตกอยู่ในภาวะเสี่ยง รัฐบาลทุกรัฐบาลและพลเมืองทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกันในการนำผู้ก่อการร้ายมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และในการป้องกันการกระทำที่เป็นการก่อการร้าย