คำถามที่ถามกันบ่อยๆ

 • ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรม (Rewards for Justice Program หรือ RFJ) ได้บ้างหรือไม่?

  ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรม (Rewards for Justice Program หรือ RFJ) ได้บ้างหรือไม่?

  • RFJ ซึ่งเป็นโครงการรางวัลสำหรับการต่อต้านการก่อการร้ายของ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายปี 1984 เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ, กฎหมายมหาชน 98-533 (จัดหมาดหมู่ไว้ที่ 22 U.S.C. § 2708) RFJ ซึ่งได้รับการบริหารจัดการโดยสำนักงานการรักษาความมั่นคงทางการทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศมีเป้าหมายที่จะนำตัวผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และเพื่อป้องกันการกระทำจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศที่มีต่อบุคคลชาวสหรัฐและทรัพย์สินของสหรัฐ ภายใต้โครงการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาจอนุมัติรางวัลสำหรับข้อมูลที่จะนำไปสู่การจำกุมหรือการตัดสินโทษของผู้ใดที่วางแผน ลงมือกระทำ ช่วยเหลือ หรือพยายามที่จะมีการกระทำการก่อการร้ายระหว่างประเทศต่อบุคคลชาวสหรัฐหรือทรัพย์สินของสหรัฐ ที่ยับยั้งการกระทำดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นแต่แรก ที่นำไปสู่การระบุอัตลักษณ์หรือที่อยู่ของผู้นำผู้ก่อการร้ายรายสำคัญๆ หรือที่ระงับยับยั้งการให้เงินช่วยเหลือแก่การก่อการร้าย

   RFJ จัดทำบัญชีรายการรางวัลที่เสนอจะให้ในปัจจุบันไว้ที่เว็บไซท์: www.rewardsforjustice.net รางวัลที่ RFJ เสนอจะใหันั้นมีมูลค่ามากได้ถึง 5 ลัานเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามรางวัลที่เสนอจะให้นั้นมีตั้งแต่ต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปจนถึง 25 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกไปจากนี้ ในสถานการณ์ที่เหมาะสม RFJ ยังสามารถจ่ายเงินรางวัลให้ได้ในกรณีที่ไมีมีเงินรางวัลเสนอไว้ให้ก่อนหน้านั้นด้วย

   ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ RFJ ได้จ่ายเงินออกไปแล้วมากกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่คนมากกว่า 100 คน ที่ให้ข่าวสารข้อมูลที่ป้องกันการก่อการร้ายระหว่างประเทศ หรือนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายก่อนหน้านั้นมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

 • RFJ ได้ผลมากน้อยแค่ไหน?

  RFJ ได้ผลมากน้อยแค่ไหน?

  • ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการ RFJ แหล่งข่าวได้ให้ข้อมูลที่ช่วยป้องกันหรือสกัดกั้นการกระทำที่เป็นการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ต่อผลประโยชน์ของสหรัฐและนำผู้ก่อการร้ายที่อื้อฉาวบางคนของโลกมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ความพยายามเหล่านี้ได้ช่วยชีวิตผู้บริสุทธิ์ไว้อย่างนับไม่ถ้วน  

   ตัวอย่างเช่น ในอิรัค เพียงแค่ 18 วัน หลังการประกาศให้รางวัลนำจับอูเดย์และคูเซย์ ฮุสเซน ก็มีผู้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของทั้งสองคน ความสำเร็จที่เป็นที่ทราบกันดีอีกอันหนึ่งได้แก่การจับตัวแรมซี่ ยูซุฟ หนึ่งในผู้วางระเบิดอาคารเวิร์ลด เทรด เซ็นเตอร์ เมื่อปี 1993 ซึ่งถูกพบตัวในปี 1995 โดยเป็นผลจากข้อมูลที่แหล่งข่าวให้ตอบสนองการเสนอให้รางวัลตามโครงการ RFJ

 • ท่านโฆษณารางวัลที่เสนอให้อย่างไร?

  ท่านโฆษณารางวัลที่เสนอให้อย่างไร?

  • นอกจากเว็บไซต์ของ RFJ แล้ว เรายังใช้โปสเตอร์ กลักไม้ขีด การโฆษณาทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ท และช่องทางอื่นๆที่เหมาะสมช่วยในการนำผู้ที่รับผิดชอบต่อการก่อการร้ายโจมตีสหรัฐมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม

 • ท่านเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัล?

  ท่านเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัล?

  • หลักสำคัญประการหนึ่งของโครงการนี้คือ เรารับประกันว่าจะเก็บการสนองตอบต่อโครงการให้รางวัลนี้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเราไม่เปิดเผยชื่อของบุคคลที่ได้รับเงินรางวัล และโดยทั่วไปแล้วจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนว่ามีการให้เงินรางวัล ในคดีที่โด่งดังบางคดี เราจะประกาศการให้รางวัล แต่ไม่บอกข้อมูลที่ได้มา

 • ท่านสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลที่เฉพาะเจาะจงได้บ้างหรือไม่?

  ท่านสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลที่เฉพาะเจาะจงได้บ้างหรือไม่?

  • การจ่ายเงินรางวัลจำนวนมากที่สุดที่เคยจ่ายออกไปจนถึงทุกวันนี้ คือ การจ่ายเงินจำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับบุคคลคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งนำไปสู่เบาะแสของอูเดย์ และคูเซย์ ฮุสเซน   

   ได้มีพิธีแจกรางวัลตามโครงการ RFJ อย่างเปิดเผยสี่รางวัลในฟิลิปปินส์ ครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2007 ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10 ล้านเหรียญสหรัฐ การแจกรางวัลครั้งนั้นเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ตั้งแต่เริ่มโครงการ RFJ

 • เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าท่านได้จ่ายเงินรางวัลออกไปจริงๆ ถ้าท่านไม่ให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง?

  เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าท่านได้จ่ายเงินรางวัลออกไปจริงๆ ถ้าท่านไม่ให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง?

  • ตามที่กล่าวมาแล้วว่า บางครั้งโครงการ RFJ ออกประกาศอย่างจำกัดเกี่ยวกับการจ่ายรางวัลในคดีใหญ่ๆ เรายังเสนอรายงานลับต่อรัฐสภาหลังจากที่จ่ายรางวัลแล้วด้วย

 • จะต้องทำอะไรบ้างจึงสมควรจะได้รับรางวัล? ท่านต้องการข้อมูลข่าวสารชนิดไหน?

  จะต้องทำอะไรบ้างจึงสมควรจะได้รับรางวัล? ท่านต้องการข้อมูลข่าวสารชนิดไหน?

  • ผู้ใดก็ตามที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่นำไปใช้ได้ ซึ่งจะช่วยให้เราป้องกันหรือแก้ไขการก่อการร้ายระหว่างประเทศต่อสหรัฐไม่ว่าที่ไหนในโลกให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี อาจมีสิทธิได้รับรางวัล

   ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ก่อการร้ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนหรือกระทำการโจมตีต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของสหรัฐถูกจับหรือถูกพิพากษาตัดสินว่ามีความผิดโดยเป็นผลมาจากการให้ข่าว ผู้ที่ให้ข่าวก็มีสิทธิที่จะได้รับรางวัล

   นอกจากนั้น ผู้ใดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาหรือที่อยู่ของผู้นำคนสำคัญขององค์การก่อการร้ายระหว่างประเทศอาจมีสิทธิได้รับรางวัล อาจให้เงินรางวัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรที่ค้ายาเสพติดเพื่อสนับสนุนการก่อการร้ายระหว่างประเทศหรือเพื่อหาเงินเพื่อเลี้ยงดูหรือสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายด้วย

   อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายที่ควบคุมโครงการ โดยทั่วไปแล้ว พนักงานของรัฐบาลกลางสหรัฐ รัฐบาลของรัฐของท้องถิ่นและของรัฐบาลต่างประเทศไม่มีสิทธิได้รับรางวัลถ้าให้ข้อมูลที่ได้มาในระหว่างการปฎิบัติหน้าที่

 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแหล่งข่าวเสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ก่อการร้าย และพบว่าชีวิตของตนเองเป็นอันตราย? RFJ สามารถให้การปกป้องคุ้มกันได้หรือไม่?

  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแหล่งข่าวเสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ก่อการร้าย และพบว่าชีวิตของตนเองเป็นอันตราย? RFJ สามารถให้การปกป้องคุ้มกันได้หรือไม่?

  • ตามที่กล่าวมาข้างต้น ความลับเป็นหัวใจหลักของโครงการ RFJ โครงการ RFJ เก็บชื่อของผู้ที่ให้ข้อมูลตามโครงการให้รางวัลและ/หรือผู้ที่ได้รางวัลเป็นความลับอย่างเข้มงวด นอกจากนั้น อาจมีการเสนอย้ายที่อยู่ให้ผู้ที่ให้ข้อมูลและครอบครัว แต่เรื่องเหล่านี้จะถูกพิจารณาเป็นรายๆไป

 • บุคคลได้รับการจ่ายเงินอย่างไร?

  บุคคลได้รับการจ่ายเงินอย่างไร?

  • การเสนอให้รางวัลแต่ละครั้งจะถูกพิจารณาเป็นรายๆไป ขั้นตอนในการจ่ายรางวัลมีดังนี้คือ:

   ในขั้นแรก หน่วยงานสืบสวนของสหรัฐ เช่นกระทรวงกลาโหมหรือเอฟบีไอ หรือสถานทูตสหรัฐในต่างประเทศ ต้องเสนอขื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล คณะกรรมการระหว่างหน่วยงานจะประเมินข้อมูลนั้นอย่างรอบคอบ ถ้าคณะกรรมการรางวัลระหว่างหน่วยงานเชื่อว่าบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะได้รับรางวัลก็จะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้อนุมัติรางวัล

   อย่างไรก็ดี ไม่ถือว่าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมีผลผูกพัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีสิทธิเต็มที่ที่จะให้หรือไม่ให้รางวัล และสามารถเปลี่ยนมูลค่ารางวัลได้ตามเงื่อนไขทางกฎหมาย

   ถ้ามีกรณีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระดับรัฐบาลกลาง รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจะขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก่อนจ่ายรางวัล

 • มีการกำหนดจำนวนเงินรางวัลอย่างไร?

  มีการกำหนดจำนวนเงินรางวัลอย่างไร?

  • จำนวนเงินรางวัลที่จ่ายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดอยู่แค่ ภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้าย ความรุนแรงของอันตรายหรือการบาดเจ็บของคนหรือทรัพย์สินสหรัฐ มูลค่าของข้อมูลที่ได้ ความเสี่ยงต่อตัวผู้ให้ข่าวและครอบครัว และระดับความร่วมมือของผู้ให้ข่าวในการสืบสวนหรือการพิจารณาคดี

 • ท่านสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับกองเงินรางวัลเพื่อความยุติธรรมได้หรือไม่?

  ท่านสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับกองเงินรางวัลเพื่อความยุติธรรมได้หรือไม่?

  • กองทุนรางวัลเพื่อความยุติธรรมเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไรและไม่ใช่ของรัฐ 501(c)(3) ซึ่งความเกี่ยวข้องกับโครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ คือมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมและให้เงินบริจาคส่วนตัวแก่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ เพื่อใช้ในการระบุและจับกุมตัวผู้ก่อการร้ายที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศสหรัฐฯ และในต่างประเทศ กองทุนรางวัลเพื่อความยุติธรรมได้ถูกสร้างและจัดการโดยกลุ่มพลเมืองอเมริกันที่ไม่มีตำแหน่งสาธารณะใดๆ ทางกลุ่มได้ติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ หลังการโจมตีวันที่ 11 กันยายน ได้ไม่นาน และร้องขอการอนุมัติให้ระดมเงินผ่านการบริจาคจากสาธารณชนทั่วไปเพื่อสนับสนุนโครงการ RFJ เราได้ทบทวนข้อเสนอนี้และได้สนับสนุนความพยายามของกองทุนรางวัลเพื่อความยุติธรรม หลังจากที่ให้การช่วยเหลือในปีต่อๆ มาหลังวันที่ 11 กันยายน กองทุนได้ถูกยกเลิกไปในเดือนสิงหาคม 2008

 • การเสนอให้รางวัล จะไม่เป็นการกระตุ้นหนุนนักล่าเงินรางวัลหรือ?

  การเสนอให้รางวัล จะไม่เป็นการกระตุ้นหนุนนักล่าเงินรางวัลหรือ?

  • เราไม่สนับสนุนให้นักล่าเงินรางวัลและบุคคลอื่นๆที่มิใช่เจ้าหน้าที่รัฐบาลออกติดตามจับตัวผู้ก่อการร้าย แต่ RFJ เสนอรางวัลสำหรับข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เหมาะสมหาตัวและจับกุมบุคคลเหล่านั้นได้แทนที่

 • ถ้าข้าพเจ้าอยากจะให้ข้อมูลข่าวสาร ข้าพเจ้าจะติดต่อกับผู้ใดได้?

  ถ้าข้าพเจ้าอยากจะให้ข้อมูลข่าวสาร ข้าพเจ้าจะติดต่อกับผู้ใดได้?

  • ผู้ที่มีข้อมูลข่าวสารควรติดต่อสำนักงานการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของสหรัฐที่ใกล้ที่สุด สำนักงาน เอฟบีไอ หรือใช้ข้อมูลสำหรับการติดต่อดังต่อไปนี้:

   ที่อยู่ทางไปรษณีย์: RFJ, Washington D.C. 20522-0303>

   หมายเลขโทรฟรี: 1-800-US-REWARDS

   อีเมล: [email protected]

 • ข้าพเจ้าอยากจะขออนุญาตใช้ข้อมูล (ภาพ) จากเว็บไซต์ของท่านในการบรรยายนำเสนอหรือสิ่งตีพิมพ์ของข้าพเจ้า

  ข้าพเจ้าอยากจะขออนุญาตใช้ข้อมูล (ภาพ) จากเว็บไซต์ของท่านในการบรรยายนำเสนอหรือสิ่งตีพิมพ์ของข้าพเจ้า

  • นอกจากว่าจะมีการระบุการปกป้องลิขสิทธิ์ไว้ ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์นี้เป็นสาธารณสมบัติ และอาจนำไปทำสำเนา ตีพิมพ์ หรือใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก RFJ เราขอเพียงแต่ให้ระบุว่า RFJ เป็นแหล่งที่มาของข้อมูล และในลักษณะเดียวกัน ขอให้ระบุชื่อช่างภาพหรือผู้เขียน หรือ RFJ สำหรับภาพถ่ายหรือเรื่องตามแต่จะสมควร

   ถ้าระบุการปกป้องลิขสิทธิ์ไว้ที่ภาพถ่าย ภาพวาด หรือข้อมูลอื่นใด จะต้องขออนุญาตการทำสำเนาสิ่งเหล่านั้นจากแหล่งที่มาต้นฉบับ นอกจากนี้ ท่านควรตระหนักด้วยว่า ประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐฉบับที่ 18 มาตรา 713 ห้ามมิให้ใช้ตราของสหรัฐในบางสภาพแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในมาตรานั้น ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านหารือกับที่ปรึกษากฎหมายก่อนจะใช้ตราดังกล่าวในบริบทใดก็ตาม