ตามจับ
ข้อมูลที่จะนำตัวมาสู่กระบวนการยุติธรรม…

อับดุลลาห์ นาวบาฮาร์ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

รางวัลสูงสุดถึง 2 ล้านเหรียญสหรัฐ

อับดุลลาห์ นาวบาฮาร์คือผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดของกลุ่มเฮซบ์-อี อิสลามี กุลบุดดีน (Hezb-e Islami Gulbuddin หรือ HIG) และเป็นสมาชิกในเครือข่าย การโจมตีของอับดุล ซาบัว ซาบัวและนาวบาฮาร์เป็นผู้เกี่ยวข้องสำคัญในการโจมตี รถบัสที่บรรทุกพนักงานต่างชาติของสนามบินนานาชาติเมืองคาบูลด้วยระเบิดแสวง เครื่องที่บรรทุกในยานพาหนะ (SVBIED) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2012 ซึ่งทำให้ มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 12 ราย