เกี่ยวกับ

เรื่องราวความสำเร็จ

นับตั้งแต่เริ่มโครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมในปี 1984 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้จ่ายเงินกว่า 200 ล้านดอลลาร์ให้บุคคลต่างๆ กว่า 100 คนผู้ให้ข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งได้ช่วยนำผู้ก่อการร้ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ขัดขวางการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือการให้เงินทุนเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย หรือขัดขวางกลไกทางการเงินของผู้ที่พัวพันกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเกาหลีเหนือ