เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐฯ
เกี่ยวกับ

หมายเหตุเรื่องความเป็นส่วนตัว

หมายเหตุเรื่องความเป็นส่วนตัว

ขอขอบคุณที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนรางวัลเพื่อความยุติธรรมของเรา เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านเรื่องความเป็นส่วนตัว

หมายเหตุเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายว่าเราอาจใช้ข้อมูลของท่าน หากท่าน:

 • เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ https://rewardsforjustice.net
 • มีส่วนร่วมกับเราในลักษณะที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการตลาดหรืองานอีเวนต์

ในหมายเหตุเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ หากเรากล่าวถึง

 • “เว็บไซต์”เราหมายถึงเว็บไซต์ใดๆ ของเราที่อ้างถึงหรือเชื่อมโยงกับนโยบายนี้
 • “บริการ”เราหมายถึงเว็บไซต์ของเราและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการตลาดหรืองานอีเวนต์

วัตถุประสงค์ของหมายเหตุเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ คือเพื่ออธิบายต่อท่านอย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในเรื่องข้อมูลอะไรที่เราเก็บรวบรวม เราใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร และสิทธิที่ท่านมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว หากมีเงื่อนไขใดๆ ในหมายเหตุเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ที่ท่านไม่เห็นด้วย โปรดยุติการใช้บริการของเราในทันที

โปรดอ่านหมายเหตุเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดรอบคอบ เพราะจะช่วยให้ท่านเข้าใจสิ่งที่เราทำกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

กล่าวโดยย่อคือ ข้อมูลบางอย่าง เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของท่าน และ/หรือเบราว์เซอร์และข้อมูลลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ จะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าไปเยี่ยมชม ใช้ หรือท่องเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้ไม่เปิดเผยเอกลักษณ์เฉพาะของท่าน (เช่น ชื่อหรือข้อมูลการติดต่อของท่าน) แต่อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และข้อมูลการใช้ เช่น IP แอดเดรสของท่าน เบราว์เซอร์และลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ ระบบการปฏิบัติการ ภาษาที่เลือกใช้ URL ที่อ้างถึง ชื่ออุปกรณ์ ประเทศ สถานที่ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและช่วงเวลาที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเรา และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ ข้อมูลนี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการปฏิบัติงานของเว็บไซต์ของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์ภายในและการรายงานของเรา

เช่นเดียวกับธุรกิจหลายประเภท เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันด้วย

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้รวมถึง:

 • ข้อมูลการเชื่อมต่อสื่อสารและการใช้งาน: ข้อมูลการสื่อสารและการใช้งานเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบริการ การวินิจฉัย การใช้ และผลการทำงานซึ่งบริการของเราจะเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเราซึ่งเราบันทึกไว้ในไฟล์ข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ข้อมูลการสื่อสารนี้อาจรวมถึง IP แอดเดรสของท่าน ข้อมูลอุปกรณ์ ชนิดของเบราว์เซอร์และการตั้งค่า และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์ (เช่น การบันทึกวัน/เวลาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ของท่าน เพจและไฟล์ที่ดู ทำการสืบค้น และการกระทำอื่นๆ ของท่าน เช่น การใช้งานที่ท่านเลือกใช้) ข้อมูลเหตุการณ์ของอุปกรณ์ (เช่น กิจกรรมของระบบ รายงานความผิดพลาด (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “แครช ดัมพ์) และการตั้งค่าฮาร์ดแวร์)
 • ข้อมูลอุปกรณ์: เราเก็บรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ ข้อมูลอุปกรณ์นี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่น IP แอดเดรสของท่าน (หรือคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ตัวกลาง) หมายเลขระบุอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่น พิกัดสถานที่ ชนิดของเบราว์เซอร์ รุ่นของฮาร์ดแวร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลการกำหนดคุณสมบัติของระบบ
 • ข้อมูลการระบุสถานที่: เราเก็บรวบรวมข้อมูลการระบุสถานที่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดสถานที่ของอุปกรณ์ของท่านซึ่งอาจจะแม่นยำหรือไม่แม่นยำก็ได้ ปริมาณข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับชนิดและการตั้งค่าของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ GPS และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่บอกตำแหน่งในปัจจุบันของท่าน (ขึ้นอยู่กับ IP แอดเดรสของท่าน) ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โดยอาจปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวหรือโดยการตั้งค่าที่ทำให้ไม่สามารถระบุสถานที่จากอุปกรณ์ของท่านได้ อย่างไรก็ตามขอให้ทราบว่าหากท่านเลือกที่จะไม่อนุญาต ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างได้

เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อปกป้องการให้บริการของเรา เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะรักษาเว็บไซต์ของเราให้ปลอดภัยและมั่นคง (ตัวอย่างเช่น เพื่อการติดตามสอดส่องและการป้องกันการฉ้อโกง)
 • เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเราให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
 • เพื่อสนับสนุนและทำให้กิจกรรมปัจจุบันลุล่วงไปได้
 • เพื่อบริหารจัดการและดูแลรักษาเว็บไซต์และระบบ
 • เพื่อทำการวิจัยและการพัฒนา
 • เพื่อทำการสืบสวนด้านการบังคับใช้กฎหมายตามที่ได้รับมอบอำนาจ

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ หรือไม่

กล่าวโดยย่อคือ เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน (เช่น เว็บบีคอนและพิกเซล) เพื่อเก็บรวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูล

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันสามารถช่วยเราในการระบุตัวท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเราอีก คุกกี้ช่วยให้เราทบทวนแบบแผนการจราจรของเว็บไซต์ ปรับปรุงเว็บไซต์ และระบุว่าบริการใดที่ได้รับความนิยม เรายังสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งเนื้อหาที่ปรับให้เข้ากับความต้องการและการประกาศแจ้ง ไปยังผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเรื่องใดโดยเฉพาะ

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ โดยปกติแล้วหากท่านต้องการท่านสามารถเลือกที่จะกำหนดเบราว์เซอร์ให้กำจัดคุกกี้ออกไปและปฏิเสธคุกกี้นั้น แต่หากท่านเลือกที่จะกำจัดคุกกี้ออกไปหรือปฏิเสธคุกกี้นั้น เรื่องนี้อาจกระทบถึงคุณสมบัติหรือบริการบางอย่างของเว็บไซต์ของเราได้

เราเก็บรักษาข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยได้อย่างไร

กล่าวโดยย่อคือ เรามุ่งที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางระบบขององค์กรและมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิค

เราได้ใช้มาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิคและขององค์กรอย่างเหมาะสมที่ออกแบบเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราดำเนินการ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการรักษาความปลอดภัยและมีความพยายามของเราที่จะสร้างความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลของท่าน แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการถ่ายโอนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้อมูลจะมั่นคงปลอดภัยได้ 100% ดังนั้นเราไม่สามารถให้สัญญาหรือรับประกันได้ว่ามาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของเราจะสามารถป้องกันนักเจาะล้วงข้อมูลหรือแฮกเกอร์ อาชญากรทางไซเบอร์ หรือบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอื่นๆ ในการเอาชนะมาตรการด้านความปลอดภัย และเก็บรวบรวม เข้าถึง ขโมย หรือดัดแปลงแก้ไขข้อมูลของท่านอย่างไม่เหมาะสม ถึงแม้เราจะทำอย่างดีที่สุดกับข้อมูลของท่าน แต่การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังและจากเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ท่านควรเข้าถึงเว็บไซต์เฉพาะจากสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเท่านั้น

การควบคุมตัวเลือกการใช้งานเพื่อไม่ให้ติดตามเก็บข้อมูล

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่และระบบปฎิบัติการของอุปกรณ์มือถือรวมทั้งแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์มือถือบางชนิดมีตัวเลือกการใช้งานเพื่อไม่ให้มีการติดตามเก็บข้อมูล (“DNT”) หรือมีการตั้งค่าซึ่งท่านสามารถเลือกใช้เพื่อแจ้งความประสงค์เรื่องความเป็นส่วนตัวที่ไม่ต้องการให้มีการติดตามและรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่าน แต่ในขณะนี้ยังไม่มีมาตรฐานด้านเทคโนโลยีที่เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งสามารถเป็นข้อสรุปได้สำหรับการรับรู้และการนำการแจ้งความประสงค์นี้ไปปฏิบัติ ด้วยเหตุผลดังกล่าวในขณะนี้เราจึงยังไม่ตอบสนองต่อการแจ้งความประสงค์เพื่อไม่ให้มีการติดตามเก็บข้อมูล หรือต่อกลไกการทำงานอื่นๆ ซึ่งจะสื่อสารโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับทางเลือกของท่านที่ไม่ต้องการให้มีการติดตามกิจกรรมการใช้งานออนไลน์ หากมีการยอมรับมาตรฐานสำหรับการติดตามกิจกรรมออนไลน์ซึ่งเราจะต้องปฏิบัติตามในอนาคต เราจะแจ้งให้ท่านทราบเรื่องการปฏิบัติดังกล่าวในหมายเหตุแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวซึ่งมีการทบทวน

หมายเหตุถึงบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้จากนอกสหรัฐฯ

บริการของเรามีการควบคุมและดำเนินการโดยเราจากสหรัฐฯ ซึ่งจัดทำขึ้นให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ และไม่ได้ประสงค์ที่จะให้เราตกอยู่ภายใต้กฎหมายหรือเขตอำนาจของรัฐ ประเทศ หรือดินแดนใดๆ นอกเหนือไปจากของสหรัฐฯ เอง ข้อมูลใดๆ ที่ท่านส่งให้ผ่านการใช้บริการนี้อาจถูกเก็บรักษาและดำเนินการ ถ่ายโอนระหว่าง และเข้าถึงจากสหรัฐฯ และจากประเทศอื่นๆ ซึ่งอาจไม่รับประกันการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันเหมือนกับในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ หากท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากประเทศของท่าน โปรดอย่าให้ข้อมูลดังกล่าวต่อโครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมและไม่ใช้เว็บไซต์ของเรา การให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อโครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมเท่ากับว่าท่านได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งให้มีการถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังสหรัฐฯ

โครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมหรือผู้ให้บริการเรื่องนี้ยังอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งบางประเทศนั้นคณะกรรมาธิการยุโรปยังไม่ได้ระบุว่ามีระดับการปกป้องข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานของ EEA สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้มีระดับการปกป้องข้อมูลตามมาตรฐานของ EEA โครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมใช้กลไกทางกฎหมายต่างๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมทั้งข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาและคำรับรองที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ

เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้หรือเข้าถึงจากที่ใด

ลิงค์เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอก

ลิงค์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ซึ่งอยู่นอกหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ หรือการใช้ชื่อทางการค้า บริษัท หรือชื่อบรรษัทต่างๆ ภายในเว็บไซต์ของรางวัลเพื่อความยุติธรรมถือเป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ การใช้ดังกล่าวไม่ทำให้เป็นการรับรองหรือการยอมรับอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ หรือโดยโครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมสำหรับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของภาคเอกชนใดๆ

กฎหมายว่าด้วยการทุจริตและการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด

ความพยายามที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ เพื่ออัปโหลดข้อมูล และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ถูกห้ามอย่างเข้มงวด และผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายว่าด้วยการทุจริตและการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดฉบับปี 1986 ตามที่ระบุอยู่ใน 18 U.S.C. § 1030 และมาตรา 1001 ในลักษณะ 18 ของกฎหมายดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

ท่านอาจดูเว็บไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ที่ https://www.state.gov/privacy-policy/

วิธีการติดต่อกับเรา

เรายินดีรับฟังข้อคิดเห็น หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่าน ท่านจะดูข้อมูลเรื่องการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้จากการประเมินผลกระทบของความเป็นส่วนตัว (PIA) และหมายเหตุการแจ้งของระบบการบันทึก (SORN) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@state.gov หรือส่งจดหมายไปถึงเราที่

Office of Global Information Services
Privacy Office – A/GIS/PRV
State Annex 9
U.S. Department of State
Washington, DC 20006

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

การให้เบาะแส

ทำในส่วนของท่าน ทำให้โลกปลอดภัยมากขึ้น

มีหลายวิธีที่จะให้เบาะแส

ท่านอาจเลือกจากหลายแพลตฟอร์มและติดต่อเราในภาษาต่างๆ เพื่อการดำเนินการกับข้อมูลของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ เราขอให้ท่านระบุข้อมูลของท่านอย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระบุชื่อของท่าน สถานที่อยู่ และภาษาที่ต้องการใช้ และอัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น รูปถ่าย วีดิโอ และเอกสารที่สนับสนุนข้อมูลของท่าน ตัวแทนของ RFJ จะติดต่อกับท่านโดยไม่ชักช้า โปรดอดทนรอเนื่องจาก RFJ อ่านทุกเบาะแสที่เราได้รับ

โปรดเปิดแอพพลิเคชั่น Signal ของท่านเพื่อให้เบาะแส หมายเลขคือ +1 202 702 7843

โปรดเปิดแอพพลิเคชั่น ไลน์ ของท่านเพื่อให้เบาะแส หมายเลขคือ +1 202 702 7843

โปรดเปิดแอพพลิเคชั่น เทเลแกรม ของท่านเพื่อให้เบาะแส หมายเลขคือ +1 202 702 7843

โปรดเปิดแอพพลิเคชั่น ไวเบอร์ ของท่านเพื่อให้เบาะแส หมายเลขคือ +1 202 702 7843

โปรดเยี่ยมชมช่องแนะนำการรายงานเบาะแสซึ่งใช้เบราว์เซอร์ TOR ได้ที่:
he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content