เกี่ยวกับ

ภาพรวมของโครงการ

ภาพรวมของโครงการ

RFJ เป็นโครงการเงินรางวัลด้านความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายปี 1984 เพื่อต่อสู้กับการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายมหาชน 98-533 (ระบุอยู่ในประมวลกฎหมายสหรัฐฯ 22 U.S.C. § 2708) ภารกิจของ RFJ ซึ่งบริหารงานโดยสำนักงานใหญ่รักษาความมั่นคงทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ คือการเสนอเงินรางวัลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยปกป้องชีวิตคนอเมริกันและผลประโยชน์ของสหรัฐฯ และช่วยส่งเสริมความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ

นับตั้งแต่ปี 1984 รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ขยายอำนาจตามกฎหมายของ RFJ ที่จะให้เงินรางวัลสำหรับข้อมูลในสามประเภทใหญ่ๆ คือ

 • การก่อการร้าย สำหรับข้อมูลที่:
  • นำไปสู่การจับกุมหรือการพิพากษาลงโทษผู้ใดที่วางแผน ดำเนินการ ช่วยเหลือ หรือพยายามกระทำการก่อการร้ายระหว่างประเทศต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของสหรัฐฯ ทั้งในสหรัฐฯ หรือในต่างประเทศ
  • ป้องกันการกระทำดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่แรก
  • ระบุตัวหรือที่อยู่ของผู้นำกลุ่มก่อการร้ายคนสำคัญ หรือ
  • ขัดขวางกลไกทางการเงินขององค์กรก่อการร้ายต่างชาติ ซึ่งรวมถึงการขัดขวางเครือข่ายการลักพาตัวและเหตุการณ์ลักพาตัวที่ช่วยสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรดังกล่าว
 • กิจกรรมทางไซเบอร์ที่มุ่งร้าย สำหรับข้อมูลที่:
  • ระบุตัวหรือที่อยู่ของบุคคลใดๆ ผู้ซึ่ง ขณะที่กระทำการตามคำสั่งของ หรือภายใต้การควบคุมของรัฐบาลต่างชาติ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการทุจริตและการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด (“CFAA”) 18 U.S.C. § 1030 และเรื่องนี้รวมถึงการแทรกแซงการเลือกตั้งจากต่างชาติด้วย
 • เกาหลีเหนือ สำหรับข้อมูลที่:
  • ขัดขวางกลไกทางการเงินของบุคคลหรือองค์กรใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมบางอย่างที่สนับสนุนรัฐบาลเกาหลีเหนือ หรือ
  • ระบุตัวหรือที่อยู่ของบุคคลใดๆ ผู้ซึ่ง ขณะที่กระทำการตามคำสั่งของ หรือภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเกาหลีเหนือ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการทุจริตและการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด (“CFAA”) 18 U.S.C. § 1030 และเรื่องนี้รวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ และการล่วงล้ำเข้าไปในระบบต่างๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ด้วย

การประกาศการให้เงินรางวัล

เมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ อนุมัติการเสนอให้เงินรางวัลแล้ว RFJ จะประกาศเรื่องนี้และติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบที่เหมาะสมทางวัฒนธรรม โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งโซเซียลมีเดีย แอพพลิเคชั่นโซเซียลแซท และสื่อในรูปแบบเดิม

การดำเนินการกับข้อมูลที่ให้เบาะแส

คำประกาศของ RFJ แนะนำให้บุคคลต่างๆ พิมพ์ส่งข้อมูลไปยังช่องทางการรับเบาะแสที่เป็นภาษาเฉพาะซึ่ง RFJ จัดทำขึ้นผ่านแอพพลิเคชั่นการส่งข้อความเข้ารหัสซึ่งมีอยู่อย่างแพร่หลาย ที่รวมทั้ง Signal, Telegram และ WhatsApp บุคคลต่างๆ ยังสามารถส่งข้อมูลทางอีเมลและบัญชีโซเซียลมีเดียต่างๆ ได้
RFJ จะส่งต่อข้อมูลเบาะแสที่เหมาะสมไปยังหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ด้วย

การจ่ายเงินรางวัล

หากข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งข่าวทำให้เกิดผลในทางบวก หน่วยงานสืบสวนของสหรัฐฯ ที่ทำงานเกี่ยวกับกรณีนั้นอาจตัดสินใจเสนอให้ผู้แจ้งข่าวได้รับเงินรางวัล คณะกรรมการระหว่างหน่วยงานจะพิจารณาการเสนอชื่อเพื่อรับเงินรางวัลดังกล่าว และหลังจากนั้นจะเสนอต่อไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อตัดสินใจว่าจะอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลหรือไม่

นับตั้งแต่เริ่มโครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมในปี 1984 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้จ่ายเงินกว่า 200 ล้านดอลลาร์ให้แก่บุคคลต่างๆ มากกว่า 100 คน ที่ให้ข้อมูลซึ่งได้นำผู้ก่อการร้ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ขัดขวางการโจมตีหรือการให้เงินทุนเพื่อการก่อการร้าย หรือขัดขวางกลไกทางการเงิน ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเกาหลีเหนือ