เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐฯ

เกี่ยวกับ

คำถามที่ถามบ่อยครั้ง

RFJ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานเพื่อให้รางวัลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายปี 1984 เพื่อต่อสู้กับการก่อการร้ายระหว่างประเทศ คือกฎหมายมหาชน 98-533 (ในประมวลกฎหมายสหรัฐฯ 22 U.S.C. § 2708) และผู้ดำเนินการคือสำนักงานใหญ่รักษาความมั่นคงทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

ภารกิจของ RFJ คือเพื่อทำให้มีข้อมูลที่ช่วยปกป้องความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ

ภายใต้อำนาจตามกฎหมายปี 1984 ภารกิจเริ่มแรกของ RFJ คือการให้เงินรางวัลสำหรับข้อมูลที่

 • นำไปสู่การจับกุมหรือการพิพากษาลงโทษผู้ใดที่วางแผน ดำเนินการ ช่วยเหลือ หรือพยายามกระทำการที่เป็นการก่อการร้ายระหว่างประเทศต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของสหรัฐฯ
 • ป้องกันการกระทำดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก
 • นำไปสู่การระบุตัวหรือที่อยู่ของผู้นำคนสำคัญของกลุ่มก่อการร้าย
 • ขัดขวางการให้เงินทุนสนับสนุนการก่อการร้าย

 

ในปี 2017 รัฐสภาสหรัฐฯ ได้แก้ไขอำนาจตามกฎหมายของ RFJ เพื่อให้รวมถึงการเสนอให้รางวัลสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่

 • การขัดขวางกลไกทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมบางอย่างที่สนับสนุนรัฐบาลเกาหลีเหนือ
 • การระบุตัวหรือที่อยู่ของบุคคลใดๆ ที่กระทำการตามคำสั่งของ หรือภายใต้การควบคุมของรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการทุจริตและการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด (ทำการบุกรุกทางคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และรูปแบบอื่นๆ ของการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์)

 

การให้เงินรางวัลนี้สามารถทำได้ตั้งแต่จากน้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์ไปจนถึง 25 ล้านดอลลาร์

RFJ สามารถจ่ายเงินรางวัลในกรณีที่ไม่มีการเสนอให้เงินรางวัลมาก่อน

นับตั้งแต่เริ่มโครงการ RFJ ได้จ่ายเงินไปแล้วกว่า 250 ล้านดอลลาร์ให้แก่บุคคลต่างๆ มากกว่า 125 คนผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยปกป้องความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ

ความพยายามในเรื่องนี้ได้ช่วยรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างนับไม่ถ้วน

นอกเหนือจากเว็บไซต์ของ RFJ แล้ว เราใช้แพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียในแต่ละภาษา โปสเตอร์ แผงไม้ขีดไฟ การโฆษณาที่ต้องจ่ายเงินทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และวิธีการที่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อสื่อสารกับบุคคลผู้อาจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเสนอ

การเก็บรักษาความลับเป็นแนวทางสำคัญของโครงการ RFJ เราไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับข้อมูลโดยเฉพาะเจาะจงที่มีผู้ให้มาเพื่อสนองตอบต่อการเสนอให้เงินรางวัลของเรา หรือชื่อของบุคคลผู้ได้รับเงินรางวัล และโดยปกติจะไม่แม้แต่เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยว่ามีการจ่ายเงินรางวัล ในกรณีที่สำคัญบางกรณีเราอาจประกาศเรื่องการจ่ายเงินรางวัล แต่ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับมาหรือชื่อของแหล่งข่าวที่ส่งข้อมูลให้

ในเดือนกุมภาพันธ์ 1995 มีการแจ้งที่อยู่ของรามซี ยูเซฟ หนึ่งในกลุ่มผู้วางระเบิดที่อาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในปี 1993 และเขาถูกจับกุมได้ในปากีสถาน อันเป็นผลจากข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าวผู้สนองตอบต่อการเสนอให้เงินรางวัลของ RFJ

นอกจากนั้น RFJ ยังได้จ่ายเงินรางวัลหลายรางวัลให้แก่บุคคลต่างๆ ในพิธีมอบเงินซึ่งจัดขึ้นในที่สาธารณะรวมสี่ครั้งในฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2007 โครงการ RFJ ได้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น 10 ล้านดอลลาร์ในพิธีมอบรางวัลซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณชน การมอบเงินรางวัลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ได้เริ่มโครงการนี้มาในฟิลิปปินส์

RFJ ได้จ่ายเงินรางวัล 3 ล้านดอลลาร์ให้แก่บุคคลผู้หนึ่งที่ให้ข้อมูลซึ่งนำไปสู่การจับกุมและการตัดสินลงโทษอาเหม็ด อาบู แคตตาลาห์ ผู้นำผู้ก่อการร้ายที่วางแผนโจมตีอาคารสถานที่ทำงานของคณะเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสหรัฐฯ ในกรุงเบงกาซี ประเทศลิเบียในปี 2012 ซึ่งทำให้ชาวอเมริกันสี่คนเสียชีวิต และรวมทั้งเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ด้วย

ตามที่กล่าวมาแล้ว RFJ มีการประกาศอย่างจำกัดเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลสำหรับกรณีที่เป็นรายสำคัญ

เรายังเสนอรายงานซึ่งมีการปกป้องความลับต่อรัฐสภาสหรัฐฯ หลังจากที่จ่ายเงินรางวัลแล้ว

บุคคลใดอาจมีสิทธิได้รับรางวัลหากมีการให้ข้อมูลที่:

 • ช่วยป้องกันหรือแก้ไขการกระทำของการก่อการร้ายระหว่างประเทศต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของสหรัฐฯ ในที่ใดๆ ในโลกได้อย่างน่าพอใจ
 • นำไปสู่การระบุตัวหรือที่อยู่ของผู้นำคนสำคัญในองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ
 • ขัดขวางกลไกทางการเงินของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมบางอย่างที่สนับสนุนรัฐบาลเกาหลีเหนือ
 • นำไปสู่การระบุตัวหรือที่อยู่ของบุคคลใดๆ ซึ่ง ขณะที่ทำตามคำสั่งหรืออยู่ใต้การควบคุมของรัฐบาลต่างประเทศ ได้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการทุจริตและการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด

 

โดยทั่วไปแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐบาลไม่มีสิทธิได้รับรางวัล นอกจากจะให้ข้อมูลที่นอกเหนือจากการปฎิบัติงานตามหน้าที่อย่างเป็นทางการของตน

การเก็บรักษาความลับเป็นหลักสำคัญของโครงการ RFJ โดย RFJ เก็บรักษาความลับอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของแหล่งข่าวผู้ให้ข้อมูลและบุคคลผู้ได้รับเงินรางวัล นอกจากนั้น อาจจะมีการย้ายที่อยู่ของแหล่งข่าวและครอบครัวของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี

การจ่ายเงินรางวัลของ RFJ เป็นกระบวนการที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ:

 • หน่วยงานสืบสวนของสหรัฐฯ (เช่น กระทรวงกลาโหม หรือ FBI) หรือสถานทูตสหรัฐฯ ในต่างประเทศต้องเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับรางวัลขึ้นมาก่อน บุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถเสนอตนเองเพื่อรับเงินรางวัล
 • เมื่อพิจารณาทบทวนการมีสิทธิตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการระหว่างหน่วยงานจะประเมินข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เสนอชื่อมาอย่างรอบคอบ และหลังจากการพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของการเสนอดังกล่าว คณะกรรมการจะจัดทำคำแนะนำเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • อย่างไรก็ตาม คำแนะนำของคณะกรรมการนี้ไม่ได้เป็นข้อผูกมัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีดุลยพินิจอย่างเต็มที่ว่าจะอนุมัติการให้เงินรางวัลใดๆ หรือไม่ และสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินรางวัลได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
 • ก่อนการจ่ายเงินรางวัลในเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับเขตอำนาจเรื่องคดีอาญาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะต้องเห็นพ้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • การเสนอชื่อไม่ได้รับประกันเรื่องการพิจารณาอนุมัติเพื่อจ่ายเงิน การตัดสินใจจ่ายเงินรางวัลของรัฐมนตรีต่างประเทศถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเป็นที่สุด และไม่ต้องมีการพิจารณาทบทวนโดยฝ่ายตุลาการ

จำนวนเงินรางวัลขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: คุณค่าของข้อมูลที่ให้ ระดับของภัยคุกคามที่ลดน้อยลงจากข้อมูลที่ได้รับ ความร้ายแรงของอันตรายหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของสหรัฐฯ ที่เกิดจากภัยคุกคามนั้น ความเสี่ยงที่แหล่งข่าวและครอบครัวต้องเผชิญอยู่ และระดับความร่วมมือของแหล่งข่าว จะไม่มีการจ่ายเงินรางวัลเพื่อแลกเปลี่ยนกับคำให้การ

การจ่ายเงินแก่แหล่งข่าวอาจเป็นจำนวนใดก็ได้ จนถึงจำนวนทั้งหมดตามที่ได้มีการประกาศให้เงินรางวัล

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรม (RFJ) ได้ถอดชื่อผู้ต้องสงสัยหลายคนออกจากบัญชีรายชื่อ ซึ่งรวมถึงอุซามา บิน ลาเดน (Usama bin Ladin) ผู้นำกลุ่มอัลกออิดะห์ และอาบู บาการ์ อัล-บักร์ อัล-บักห์ดาดี (Abu Bakr al-Baghdadi) ผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามหรือ ISIS

ผู้ต้องสงสัยอาจถูกถอดออกจากบัญชีรายชื่อของ RFJ ด้วยเหตุผลต่างๆ รวมทั้งเมื่อบุคคลนั้นถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายหรือกองกำลังความมั่นคง ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว หรือแหล่งข้อมูลของทางการได้ประกาศว่าบุคคลนั้นไม่ได้เป็นภัยคุกคามอีกต่อไป

เราไม่ให้ความสนับสนุนอย่างแท้จริงสำหรับนักล่าเงินรางวัลและบุคคลอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐบาล ที่จะตามจับตัวผู้ก่อการร้ายหรือบุคคลผู้เป็นที่ต้องการตัวอื่นๆ ในทางตรงกันข้าม RFJ ให้เงินรางวัลสำหรับข้อมูลที่จะช่วยให้หน่วยงานที่เหมาะสมของรัฐบาลสามารถระบุที่อยู่และจับกุมบุคคลดังกล่าวได้

บุคคลผู้มีข้อมูลควรส่งข้อความไปที่ RFJ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น WhatsApp, Telegram หรือ Signal ที่หมายเลข (202) 702-7843 

บุคคลดังกล่าวยังอาจให้ข้อมูลโดยติดต่อสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยภูมิภาคที่สถานทูตสหรัฐฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ที่ใกล้ที่สุด หรือสำนักงานของ FBI ที่ใกล้ที่สุด

ถ้าไม่มีการระบุลิขสิทธิ์ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นโดเมนสาธารณะและอาจนำไปผลิตซ้ำ ตีพิมพ์ หรือเพื่อใช้อย่างอื่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก RFJ เราเพียงขอให้อ้างถึง RFJ ว่าเป็นแหล่งข้อมูล และขอให้อ้างอิงที่มาของภาพถ่ายหรือบรรทัดที่ลงชื่อผู้เขียนในลักษณะเดียวกับที่อ้างถึงผู้ถ่ายภาพ ผู้เขียน หรือ RFJ ตามความเหมาะสม

หากมีการระบุลิขสิทธิ์บนภาพถ่าย ภาพกราฟิก หรือวัสดุอื่นใด จะต้องได้รับการอนุญาตจากแหล่งต้นกำเนิดเพื่อทำสำเนาวัสดุเหล่านี้ นอกจากนั้นท่านควรตระหนักด้วยว่ากฎหมายอาญา 18 U.S.C. 713 ของสหรัฐฯ ห้ามการใช้ตราประทับสัญลักษณ์ของสหรัฐฯ ภายใต้สถานการณ์เฉพาะบางอย่างตามที่ระบุไว้ในมาตราดังกล่าว ดังนั้นเราจึงแนะนำว่าท่านควรปรึกษานักกฎหมายก่อนจะใช้ตราประทับของสหรัฐฯ ในบริบทใดๆ

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

การให้เบาะแส

ทำในส่วนของท่าน ทำให้โลกปลอดภัยมากขึ้น

มีหลายวิธีที่จะให้เบาะแส

ท่านอาจเลือกจากหลายแพลตฟอร์มและติดต่อเราในภาษาต่างๆ เพื่อการดำเนินการกับข้อมูลของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ เราขอให้ท่านระบุข้อมูลของท่านอย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระบุชื่อของท่าน สถานที่อยู่ และภาษาที่ต้องการใช้ และอัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น รูปถ่าย วีดิโอ และเอกสารที่สนับสนุนข้อมูลของท่าน ตัวแทนของ RFJ จะติดต่อกับท่านโดยไม่ชักช้า โปรดอดทนรอเนื่องจาก RFJ อ่านทุกเบาะแสที่เราได้รับ

โปรดเปิดแอพพลิเคชั่น Signal ของท่านเพื่อให้เบาะแส หมายเลขคือ +1 202 702 7843

โปรดเปิดแอพพลิเคชั่น ไลน์ ของท่านเพื่อให้เบาะแส หมายเลขคือ +1 202 702 7843

โปรดเปิดแอพพลิเคชั่น เทเลแกรม ของท่านเพื่อให้เบาะแส หมายเลขคือ +1 202 702 7843

โปรดเปิดแอพพลิเคชั่น ไวเบอร์ ของท่านเพื่อให้เบาะแส หมายเลขคือ +1 202 702 7843

โปรดเยี่ยมชมช่องแนะนำการรายงานเบาะแสซึ่งใช้เบราว์เซอร์ TOR ได้ที่:
he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content