Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Zerrin Sari

Hanggang $3 Milyong Gantimpala

Si Zerrin Sari isang importanteng pinuno ng Revolutionary People’s Liberation Party/Front (Turkish: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi, o DHKP/C). Tinatarget ng DHKP/C ang mga interest ng Estados Unidos, kabilang ang militar, mga diplomat at mga pasilidad ng Estados Unidos, magmula ng itinatag ito noong 1994 nang humiwalay ito sa naunang, Devrimci Sol o Dev Sol. Ang layunin nito ay alisin ang anumang bakas ng U.S. at NATO sa Turkey, at magtatag ng isang estado na sosyalista. Noong Pebrero 2013, nilusob ng isang suicide bomber na miyembro ng grupo ang U.S. Embassy sa Ankara, na kung saan napatay ang isang Turkish security guard. Noong 1997, ang DHKP/C ay tinalaga ng U.S. Department of State na isang Dayuhang Teroristang Organisasyon, at ito ay siniyasat muli at ipinagpapatuloy ang pagtatalaga nito noong Hulyo 24, 2013.

Si Zerrin Sari ay isang abogada na nagtrabahong ipagtanggol ang Dev Sol noong dekada1990 hanggang sa 1993 nang siya ay tumakas sa Turkey. Siya ang asawa ni Dursun Karatas, ang pinunong nagtatag ng DHKP/C, at silang dalawa ang nag-organisa ng mga aktibidad ng DHKP/C sa Europe. Si Sari ay nilitis sa Belgium noong 1999; siya ay nabilanggo, at pinalaya noong 2008, ang taon na namatay si Karatas sa cancer. Sinasabi na siya ang lihim na pinuno ng DHKP/C, at sinasabi rin na siya ang nagbigay ng utos na lusubin ang punong himpilan ng Turkish police at ang police housing complex sa Ankara noong Septiyembre 20, 2013. Si Sari ang pinaniniwalaan din na ang may kagagawan, kasama ni Musa Asoglu, ng mga paglusob sa Turkish Justice Ministry at sa punong himpilan ng Justice and Development Party (AKP) sa Ankara noong Marso, 2013, na kung saan nasaktan ang isang tao.

Sina Musa Asoglu, Zerrin Sari, at Seher Demir Sen ang mga importanteng pinuno ng Revolutionary People’s Liberation Party/Front (Turkish: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi, or DHKP/C).

Karagdagang mga Litrato

Karagdagang litrato ni Zerrin Sari
Karagdagang litrato ni Zerrin Sari