Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Abu-Yusuf al-Muhajir

Hanggang $3 Milyong Gantimpala

Si Abu-Yusuf al-Muhajir ay isang eksperto sa explosives. Siya ay dating miyembro ng Tawhid w’al Jihad-Egypt (TWJ-Egypt), isang grupo ng mga extremist sa Sinai Peninsula noong 2004-06, at muling itinatag noong 2011.

Ang Tawhid w’al Jihad ay isang grupo ng mga extremist na taga Egypt at mga taga ibang bansa na nasa Sinai Peninsula na itinataguyod ang kanilang paniniwala sa jihad sa lahat ng dako ng mundo at tinatarget ang mga civilian at mga gobyerno na sa kanilang paniniwala ay hindi sumusunod sa mga batas ng Islam. Ang TWJ ay kaugnay sa iba’t ibang extremist group at mga extremist.

Abu-Yusuf ay isa sa mga nagplano ng pag-atake sa iba’t ibang target sa Egypt, kabilang ang mga interes ng Estados Unidos, posibleng pati na rin ang U.S. Embassy.