Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Yahya Haqqani

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Yahya Haqqani ay isang nakatataas na miyembro ng Haqqani Network na malapit sa mga gawain ng grupo na may kinalaman sa militar, pananalapi at sa propaganda. Si Yahya sa nakaraan ang kumakatawang pinuno ng grupo kapag wala ang mga nakatataas na lider na sina Sirajuddin Haqqani (bayaw ni Yahya), Khalil Haqqani, at Badruddin Haqqani (patay na). Nanungkulan rin si Yahya bilang logistician ng Haqqani Network at tumulong sa pagpopondo sa mga commander ng Haqqani, kabilang ang katulong ng yumaong commander ng Haqqani Network na si Sangin Zadran at ng chief of suicide operations ng Haqqani Network na si Abdul Rauf Zakir. Si Yahya ay nanungkulan ring Arabic interpreter at messenger ni Sirajuddin Haqqani.

Si Yahya ay nagsagawa ng mga mahalagang pag-facilitate sa pagsosoporta sa mga pag-atake ng Haqqani Network at sa mga iba pang gawain. Noong nauunang bahagi ng 2013, tumulong siya sa pagpopondo sa mga lumalaban para sa Haqqani Network. At saka rin noong nauunang bahagi ng 2013, si Yahya ay nag-coordinate ng paglipat ng mga supply mula sa United Arab Emirates sa nakatataas na lider ng Haqqani Network na si Khalil Haqqani. Noong 2012, si Yahya ang nag-coordinate sa pamamahagi ng improvised explosive devices (mga IED) at sa mga kasangkapang pangkomunikasyon, at sinuri rin niya ang mga preparasyon para sa Agosto 7, 2012 na pag-atake ng Haqqani Network laban sa isang Coalition Forward Operating Base sa Logar Province, Afghanistan, na kung saan nasaktan ang labintatlong tao, kabilang ang labing-isang sibilyang Afghani. Noong 2011, si Yahya ay naghatid ng pera na galing kay Sirajuddin Haqqani para sa mga commander para sa operations ng Haqqani Network.

Si Yahya kung minsan ay ang liaison sa pagitan ng Haqqani Network at ng al-Qaida at meron pa rin siyang kaugnayan sa al-Qaida na nagsimula ng mga bandang kalagitnaan ng 2009. Sa tungkuling ito, binibigyan ni Yahya ng pera ang mga miyembro ng al-Qaida sa rehyon para sa kanilang mga personal na gastos. Mula noong kalagitnaan ng 2009, siya ang primaryang liaison ng Haqqani Network sa mga taong lumalaban para sa network na mula sa ibang bansa, kabilang ang mga Arabo, mga Uzbek, at mga Chechen.

Si Yahya ay nagsagawa rin at pinaahalaan ang media at mga propaganda ng Haqqani Network. Noong nauunang bahagi ng 2012, si Yahya ay karaniwang nakikipagkita kay Sirajuddin Haqqani para kunin ang pangwakas na pag-aproba ng mga propaganda video ng Taliban na ginawa ni Tahya. Si Yahya ay nagtrabaho sa media activities ng Haqqani Network mula pa noong 2009 nang ine-edit niya ang mga video na galing sa mga lumalaban sa Afghanistan, na ginagawa niya sa media studio ng isang madrassa ng Haqqani Network. Noong 2011, nakatanggap si Yahya ng pera para sa mga gastos sa media ng Haqqani Network na galing kay Sirajuddin Haqqani o galing sa isa sa mga kinatawan ni Sirajuddin.

Si Yahya Haqqani ay itinalaga ng U.S. Department of Treasury na isang Specially Designated Global Terrorist alinsunod sa Executive Order 13224 noong Pebrero 5, 2014.

Karagdagang mga Litrato

Karagdagang litrato ni Yahya Haqqani
Karagdagang litrato ni Yahya Haqqani