Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pagbomba ng USO Club

Naples, Italy | Abril 14, 1988

Noong Abril 14,1988, sumabog ang isang kotseng may bomba, sa harap ng USO Club sa Naples, Italy. Napatay ang limang tao sa pagsabog, kabilang ang isang U.S. servicewoman, at nasaktan ang 15, kabilang ang apat na U.S. serviceman. Si Junzo Okudaira, isang miyembro ng grupong teroristang Japanese Red Army (JRA), ay isinakdal sa Estados Unidos noong Abril 9, 1993 para sa pagbombang nangyari sa Naples. Si Okudaira ay pinaghihinalaan rin sa pagpapasabog ng kotse at mortar attack sa U.S. Embassy sa Rome noong Hunyo 1987.

Itinatag ang JRA sa mga taon ng dekada 1970 pagkatapos nitong humiwalay sa Japanese Communist League – Red Army Faction. Sa panahong pinakamatagumpay ito, ang organisasyon ay may kasing daming 40 miyembro at tinuturing noon na isa sa pinakamahusay na mga armadong grupong komunista sa buong mundo. Sa mga taon ng 1970, nagsagawa ang JRA ng magkakasunud-sunod na mga attack sa lahat ng dako ng mundo, kabilang ang masaker sa Lod Airport sa Israel noong 1972, ang mga hijacking ng dalawang eroplanong Hapon, at ang tangkang paglusob sa U.S. Embassy sa Kuala Lumpur.

Ang hangarin ng JRA sapul pa nang itinatag ito ay ibagsak ang Pamahalaan ng Japan at ang monarkiya; nguni’t, naaresto ang lider ng grupo noong 2000 at nang sumunod na taon ay ipinahayag ng grupo ang mga plano nitong bumuwag. Marami ang naniniwala na lumipat sa Middle East ang mga tagapangasiwa ng JRA dahil sa malapit na kaugnayan sa nakaraan nitong organisasyon sa mga grupo ng mga teroristang Palestinian.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $5 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may-kagagawan nitong pag-atake.