Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pag-atake sa U.S. Embassy

Athens, Greece | Enero 12, 2007

Noong Enero 12, 2007, isang rocket-propelled granade ang bumagsak sa U.S. Embassy sa Athens. Ang grupong umamin na sila ang may-kagagawan nito, ang Revolutionary Struggle, ay pinaniniwalaang supling ng Grekong grupong terorista ang 17 November.

Ang 17 November ang may-kagagawan ng maraming terorismo sa Greece magbuhat nang dekada 1970, kabilang ang mga pamamaril, rocket attacks, at mga kotseng may bomba. Ang kanilang kampanya ng pananakot ay nagresulta sa pagkamatay ng apat na Amerikano: sina Richard Welch, George Tsantes, William Nordeen, at Ronald Stewart

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $1 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may-kagagawan nitong pag-atake.