Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Mga balak o nakalipas na pag-atake laban sa mga U.S. Diplomatic Mission sa lahat ng dako ng mundo

 

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng hanggang sa $3 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan sa pag-iwas o kaya sa mabuting resolusyon sa isang kilos terorismo laban sa mga Americano o mga pag-aari ng Estados Unidos na kaugnay sa U.S. diplomatic mission. Ang sinumang magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga balak o nakalipas na pag-atake laban sa mga U.S. diplomatic mission ay maaaring makatanggap nitong gantimpala. Tinuturing na kabilang sa mga U.S. diplomatic mission ang mga embassy, consulate, consular office, embassy annex, at mga iba pang tanggapang kumakatawan sa Estados Unidos sa lahat ng dako ng mundo.