Mga Kuwento ng Pagtatagumpay

Uday Hussein

Patay Na

Si Uday Hussein ang nakatatanda sa dalawang anak na lalaki ni Saddam sa kanyang unang asawa, at kilalang-kilala sa kanyang malupit at psychopathic na pag-uugali. Bilang pinuno ng Iraqi Olympic Committee, inutos niya ang pag-torture sa mga manlalaro na hindi tinupad sa laro ang gusto niyang mangyari. Isa siya sa mga pumatay sa kanyang dalawang bayaw.

Noong Hulyo 23, 2003, may nagbigay ng impormasyon tungkol sa kung saan matatagpuan sina Uday at Qusay Hussein. Sa tulong ng 101st Airborne Division, isinagawa ng Task Force 20 ang pagbihag sa dalawang ito. Nagbarilan nang apat na oras, na nagresulta sa pagkamatay nina Uday at Qusay Hussein.

Ang Rewards for Justice program ay nagbigay ng Gantimpala para sa impormasyong nagbigay-daan sa pagtutuklas sa kinaroroonan nina Uday at Qusay Hussein