Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Hijacking ng TWA Flight 847

Beirut, Lebanon | Hunyo 14, 1985

Noong Hunyo 14, 1985, hinayjak ng mga terorista na kaugnay sa Hezbollah ang Flight 847, na naglalakbay mula Athens, Greece patungong Rome, Italy. Unang pinapunta ng mga terorista ang eroplano sa Beirut, Lebanon, na kung saan pinalaya ang mga ilang pasahero bilang kapalit sa gasolina. Tapos, ang eroplano ay lumipad patungong Algiers, Algeria, na kung saan pinalaya ang mga iba pang pasahero bago bumalik ang eroplano sa Beirut.

Sa Beirut, nalaman ng mga terorista na si Robert Stethem ay isa palang U.S. Navy diver. Binugbog at binaril ng mga terorista si Stethem, tapos tinapon ang kanyang bangkay sa tarmac. Sa Beirut, 12 armadong lalaki ang sumakay sa eroplano bago ito bumalik sa Algiers, na kung saan pinalaya ang 65 pang pasahero.

Sa huli, ang eroplano ay bumalik muli sa Beirut, na kung saan ito nanatili hanggang Hunyo 30, nang dinala sa Syria ang mga naiiwang pasahero. Sa Syria, isinakay sila sa isang eroplanong U.S. Air Force at dinala sila sa West Germany. Kabilang sa mga teroristang may-kagagawan ng attack sina Ali Atwa, Hasan Izz-al-Din, Mohammed Ali Hamadei, at mga iba pa.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $5 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may-kagagawan nitong pag-atake.