Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pagbomba ng TWA Flight 840

Greece | Abril 2, 1986

Noong Abril 2, 1986, may sumabog na bomba sa TWA Flight 840 habang ito ay lumilipad galing ng Rome, Italy patungong Athens, Greece. Ang pagsabog ay nagresulta sa pagtilapon ng apat na Amerikano mula sa eroplano, wala sa kanila ang nakaligtas nang buhay. Kabilang sa apat na biktima ang isang 9 na buwang sanggol at ang kanyang ina. Limang tao ang nasaktan sa pagsabog ng bomba, na sanhi ng mabilis na decompression ng eroplano. Ang natirang 110 pasahero ay nakaligtas sa pagsabog na walang malubhang pinsala.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $5 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may kagagawan nitong mga pag-atake.