Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pangangalakal sa Langis at mga Antigo na Pakikinabangan ng Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)

The Rewards for Justice program ay naghahandog mga gantimpala na hanggang $5 milyon para sa impormasyon na magbibigay daan sa malaki-laking pagkakapahinto ng pagbebenta at/o pangangalakal ng langis at mga antigo ng, para, sa ngalan, o na pakikinabangan ng teroristang grupo na Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), na kilala rin sa Arabong acronym na DAESH.

Ang mga teroristang grupo gaya ng ISIL ay umaasa sa mga network na pondohan at suportahan ang kanilang mga operation at magbunsad ng mga pag-atake Ang ilegal na mga operation sa langis at pangangalakal sa mga antigo na ninakaw sa Syria at Iraq ay mga mahalagang pinagkakakitaan, na tumutulong sa teroristang organisasyon na kumita ng milyun-milyong dolyar at tumutulong sa ISIL na gawin ang makahayop na mga taktika nito at pagmalupitan ang mga inosenteng sibilyan. Ang pagpipinsala at pagnanakaw ng ISIL sa mga lugar na kultural at makasaysayan sa Iraq at Syria ay sumira sa mga hindi mapapalitang mga pagpapatunay ng kabuhayan at lipunan noong mga unang panahon. Ang antigo at makasaysayang mga coin, alajas at mga inukit na mamahaling bato, mga plaque, mga iskultura, mga lalagyan, at cuneiform tablets ang mga ilan sa mga klase ng mga bagay na kultural mula sa Syria at Iraq na hinahanap ng ISIL. Ang Emergency na mga Pulang Listahan ng mga Nasasapanganib na mga Bagay na Kultural, na dinibelop ng Internationa Council of Museums na may suporta mula sa U.S. Department of State, ay nagbibigay ng masaklaw na listahan ng klase ng mga bagay na ninakaw sa Syria at Iraq at pinagbibili, at ito ang link http://icom.museum/resources/red-lists-database/red-list/syria/ at http://icom.museum/resources/red-lists-database/red-list/iraq-2015/.

Sa hangad nitong labanan ang pagpopondo sa ISIL, inaasahan ng U.S. Department of State na itong gantimpala ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga indibidwal o mga entidad na kasangkot sa paggawa, pagpapabilis, pagpoprocess pag-smuggle, pamamahagi, pagbebenta, at pangangalakal ng langis at mga antigo na pakikinabangan ng ISIL, at pati ng impormasyon tungkol sa mga smuggling network, mga paraan, at mga rota na pinagbabatayan nitong mga operasyon.

http://eca.state.gov/video/conflict-antiquities-panel-1-video

http://eca.state.gov/video/conflict-antiquities-panel-2-video

Mga Antigo

Litrato ni Mga Antigo
Litrato ni Mga Antigo
Litrato ni Mga Antigo
Litrato ni Mga Antigo
Litrato ni Mga Antigo
Litrato ni Mga Antigo