Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Mga Pagpatay sa Union Texas Petroleum

Karachi, Pakistan | Nobyembre 12, 1997

Noong umaga ng Nobyembre 12, 1997, patungo sa kanilang trabaho sa Karachi, Pakistan ang apat na empleado ng Union Texas Petroleum (UTP). Samantalang tumatawid ng tulay ang kanilang station wagon, dalawang lalaking may baril ang bumaba sa isang pulang Honda Civic at pinagbabaril ang kotse. Napatay ang apat na empleadong Amerikano, pati ang kanilang tsuper na Pakistani.

Maraming tagapagmasid ang naniniwalang ang attack ay isang pagganti sa paghatol na may-sala kay Mir Aimal Kansi mga dalawang araw pa lang ang nakakaraan, bagama’t ang teoryang ito ay hindi opisyal na napatototohanan. Si Kansi ay nahatulang may-sala sa pagpatay ng dalawang empleado ng CIA sa labas ng punong-tanggapan ng agency sa Langley, Virginia noong 1993.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $5 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may-kagagawan nitong pag-atake.

Mga Biktima

Litrato ni William Jennings
William Jennings
Litrato ni Tracy Ritchie
Tracy Ritchie
Litrato ni Joel Enlow
Joel Enlow
Litrato ni Ephraim Egbu
Ephraim Egbu