Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Ang pagkidnap kay Kevin Scott Sutay

El Retorno, Colombia | Hunyo 20, 2013

Noong Hunyo 20, 2013, ang Amerikanong si Kevin Scott Sutay ay kinidnap ng Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) sa munisipyo ng El Retorno sa Colombia. Si Sutay, isang dating sundalo sa militar ng Estados Unidos, ay naglalakbay bilang turista sa mga ilang bansa sa Central at South America.

Noong Hulyo19, 2013, ang FARC ay naglabas ng isang patalastas sa madla na inaangking sila ang nagkidnap kay Sutay at pinahayag ang kanilang balak na pakakawakan si Sutay para ipakita na sila ay may mabuting layunin. Gayun man, si Sutay ay hindi pinakawalan hanggang Oktubre 27, 2013, nang siya ay ibinalik sa Department of Guaviare sa isang delegasyon ng mga gobyerno ng Colombia, Cuba, at Norway, at ng mga miyembro ng International Committee ng Red Cross. Mula doon, si Sutay ay hinatid sa mga opisyal ng gobyerno ng Estados Unidos sa Bogota, Colombia, at siya ay inilipad pabalik sa Estados Unidos.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $3 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan para maihaharap sa katarungan ang mga may-kagagawan nitong pagkidnap.