Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pag-atake sa World Trade Center at sa Pentagon

Septiyembre 11, 2001

Noong umaga ng Septiyembre 11, 2001, 19 na teroristang kaugnay sa al-Qa’ida ay nag-hijack ng apat na eroplanong pangkomersiyo. Lahat ng mga eroplanong ito ay patungong California, na nagmula sa tatlong iba’t ibang paliparan sa silangang Estados Unidos.

Ang unang dalawang eroplano ay lumipad mula sa Logan International Airport sa Boston, hinayjak, at sumalpok sa main towers ng World Trade Center sa New York City. Ang tindi ng pagsalpok ng mga eroplano, at ang sumunod na mga nagngangalit na apoy ng nasusunog na jet fuel, ay puminsala sa pagkakatayo ng towers na naging sanhi ng pagguho ng mga ito.

Ang ikatlong eroplano ay lumipad mula sa Dulles International Airport, hinayjak, at bumagsak sa Pentagon kalahating oras lamang pagkatapos tamaan nang ikalawang beses ang World Trade Center. Matinding pinsala ang nagawa nitong pag-atake sa bahagi ng malaki at matibay na gusali, na pumatay sa lahat ng pasahero at sa karagdagang 125 katao sa loob ng gusali.

Ang ikaapat na eroplano ay lumipad mula sa Newark International Airport at malamang na patungong U.S. Capitol o White House. Gayon pa man, linabanan ng mga pasahero sa eroplano ang mga terorista para sa kontrol ng eroplano. Dahil sa mga magiting na mamamayang ito, hindi nagawa ng mga terorista ang kanilang hangarin at bumagsak ang eroplano malapit sa Shanksville, Pennyslvania, at napatay ang lahat ng 40 tao sa eroplano.

Ang mga atake noong Septiyembre 11, 2001 ay pumatay sa 2,998 mga mamamayan ng iba’t ibang bansa. Inangkin ng teroristang organisasyong al-Qa’ida na sila ang nagplano at nagsagawa nitong mga atake, at inamin ito ng kanilang patay na ngayong lider na si Usama bin Ladin, sa isang video message pagkatapos ng mga atake. Ang mga ito ang pinakamatinding mga atake sa America ng isang hukbong mula sa ibang bansa, buhat nang inatake ang Pearl Harbor noong 1941.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $25 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may-kagagawan nitong mga pag-atake.