Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Seher Demir Sen

Hanggang $3 Milyong Gantimpala

Si Seher Demir Sen ay isang importanteng pinuno ng Revolutionary People’s Liberation Party/Front (Turkish: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi, o DHKP/C). Tinatarget ng DHKP/C ang mga interes ng Estados Unidos, kabilang ang militar, mga diplomat at mga pasilidad ng Estados Unidos, magmula ng itinatag ito noong 1994 nang humiwalay ito sa naunang, Devrimci Sol o Dev Sol. Ang layunin nito ay alisin ang anumang bakas ng U.S. at NATO sa Turkey, at magtatag ng isang estado na sosyalista. Noong Pebrero 2013, nilusob ng isang suicide bomber na miyembro ng grupo ang U.S. Embassy sa Ankara, na kung saan napatay ang isang Turkish security guard. Noong 1997, ang DHKP/C ay tinalaga ng U.S. Department of State na isang Dayuhang Teroristang Organisasyon, at ito ay siniyasat muli at ipinagpapatuloy ang pagtatalaga nito noong Hulyo 24, 2013.

Si Seher Demir Sen ay isang importanteng pinuno ng Revolutionary People’s Liberation Party/Front (Turkish: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi, o DHKP/C). Tinatarget ng DHKP/C ang mga interes ng Estados Unidos, kabilang ang militar, mga diplomat at mga pasilidad ng Estados Unidos, magmula nang itinatag ito noong 1994 nang humiwalay ito sa naunang, Devrimci Sol o Dev Sol. Ang layunin nito ay alisin ang anumang bakas ng U.S. at NATO sa Turkey, at magtatag ng isang estado na sosyalista. Noong Pebrero 2013, nilusob ng isang suicide bomber na miyembro ng grupo ang U.S. Embassy sa Ankara, na kung saan napatay ang isang Turkish security guard. Noong 1997, ang DHKP/C ay tinalaga ng U.S. Department of State na isang Dayuhang Teroristang Organisasyon, at ito ay siniyasat muli at ipinagpapatuloy ang pagtatalaga nito noong Hulyo 24, 2013.

Sina Musa Asoglu, Zerrin Sari, at Seher Demir Sen ang mga importanteng pinuno ng Revolutionary People’s Liberation Party/Front (Turkish: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi, or DHKP/C).

Karagdagang mga Litrato

Seher Demir Sen