Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Sami Jasim Muhammad al-Jaburi

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Si Jasmin Muhammad al-Jaburi, na kilala rin sa ngalang Hajji Hamid, ay isang nakatataas na lider ng Estado ng Islam sa Iraq at Syria (ISIS) at siya ay mula sa pamilyang matagal nang miyembro ng organisasyong nauna sa ISIS, ang al Qa’ida sa Iraq (AQI). Si Muhammad al-Jaburi ay tumutulong sa mga pamamahala ng mga salapi para sa mga operasyong terorista ng ISIS.

Habang siya ay naglilingkod bilang kinatawan ng ISIS sa timog Mozul noong 2014, siya ay di-umano’y naglingkod bilang katumbas ng ministro para sa pananalapi ng ISIS, na namamahala sa mga operasyon ng grupo na pinagkakakitaan ng pera mula sa mga ilegal na pagbebenta ng mga langis, gas, mga antigo, at mga mineral.

Ang Kagawaran ng Ingatang-yaman ng Estados Unidos ay tinalaga siyang isang Sadyang Hinirang na Terorista sa Buong Mundo noong Septiyembre 2015 alinsunod sa Utos ng Pangulo 13224 na pinagbabayad ng multa ang mga terorista at ang mga taong sumosoporta sa mga terorista o sa mga gawaing terorismo.

Noong Hunyo 2014, ang ISIS na kilala rin sa ngalang Da’esh, ay sinakop ang mga bahagi ng Syria at Iraq, nagpahayag na sila ay isang “caliphate” ng Islam, at ginawang “caliph” si al-Baghdadi. Sa mga nakalipas na taon, ang ISIS ay nakatanggap ng pagkilala ng mga grupong jihadist at ng mga taong radical sa lahat ng dako ng mundo, na nagbibigay insperasyon sa mga pag-atake sa iba’t ibang dako ng mundo.

Itong gantimpala ay mahalaga sa aming paglaban sa ISIS. Sa panahong tinatalo ang ISIS sa larangan ng labanan, ang hangad namin ay malaman kung sino ang mga lider ng grupo at hanapin sila para maipagpatuloy ng pangdaigdig na samahan ng mga bansang linalabanan ang pagsirasa mga natitira sa ISIS at hadlangan ang kanilang mga ambisyong lusubin ang mga ibang bansa.

Karagdagang litrato ni

Sami Jasim Muhammad al-Jaburi