Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Salman Raoul Salman

Hanggang $7 Milyong Gantimpala

Pinamamahalaan at sinosoporta ni Salman Raoul Salman ang mga gawaing terorista ng Hizballah sa Dakong Kanluran ng daigdig. Si Salman, isang lider ng External Security Organization (ESO) ng Hizballah, ay naging kasangkot din sa mga pakana sa lahat ng dako ng daigdig. Ang ESO ay ang bahagi ng Hizballah para sa pagplano, koordinasyon, at pagsasagawa ng mga pag-atakeng terorista sa labas ng Lebanon. Ang mga inaatake higit sa lahat ay ang mga Israeli at mga Amerikano.

Ang ilan sa mga pakanang kasabwat si Salman ay ang pagbomba ng Argentine Israelite Mutual Association (AMIA) cultural center. Noong Hulyo 18,1994, pinasabog ng Hizballah ang isang sasakyang may explosive devise, sa labas ng AMIA cultural center sa Buenos Aires na pumatay sa 85 tao. Sinasabing si Salman ang nagsilbing ground coordinator sa pag-atake.

Noong Hulyo 19, 2019, hinirang ng U.S. Department of Treasury si Salman bilang isang Specially Designated Global Terrorist alinsunod sa Executive Order 13224 para sa kanyang pagsuporta sa mga gawaing terorista ng Hizballah.

Karagdagang litrato ni

Salman Raoul Salman
Salman Raouf Salman - English
Salman Raouf Salman - Arabic
Salman Raouf Salman - French
Salman Raouf Salman - Portuguese
Salman Raouf Salman - Spanish