Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pagkawala ni Robert A. Levinson

Kish Island, Iran | Marso 9, 2007

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng hanggang $20,000,000 para sa impormasyong magbibigay sa kinaroroonan, pagkakakuha, at pagbabalik kay Robert A. Levinson. Sinisigurado ang lubos na paglilihim at maaari ring humiling na magpalipat sa ibang lugar. Kung may nalalaman kayo, mangyaring kontakin ang pinakamalapit na embahada o konsulado ng Estados Unidos, ang FBI, o mag email sa [email protected]

Karagdagang litrato ni

Pagkidnap kay Robert A. Levinson
Pagkidnap kay Robert A. Levinson
Pagkidnap kay Robert A. Levinson
Pagkidnap kay Robert A. Levinson