Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pagkawala ni Robert A. Levinson

Kish Island, Iran | Marso 9, 2007

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng hanggang $20,000,000 pabuya para sa impormasyong magbibigay daan sa ligtas na paghanap, pagkuha, at pagbalik kay Robert A. Levinson. Naghahanap ng impormasyon tungkol kay Bob Levinson, isang retiradong Special Agent ng FBI, na nawala nang siya ay nagbiyahe para sa negosyo sa Kish Island, Iran noong Marso 9, 2007. Si Levinson ay nagretiro sa FBI noong 1998 at nagtrabaho bilang isang pribadong imbestigador pagkatapos niyang magretiro. Mula ng nawala si Levinson, hindi alam kung nasaan siya, ang tungkol sa kanyang kalagayan, at ang mga pangyayaring pumapaligid sa kanyang pagkawala.

Karagdagang litrato ni

Pagkidnap kay Robert A. Levinson
Pagkidnap kay Robert A. Levinson
Pagkidnap kay Robert A. Levinson
Pagkidnap kay Robert A. Levinson