Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pagbomba ng Residential Compounds

Riyadh, Saudi Arabia | Mayo 12, 2003

Noong Mayo 12, 2003, sumabog ang apat na kotseng may bomba sa tatlong iba’t ibang compound ng pamahayan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang pinuntiryang mga lugar ay kung saan nagtatrabao at nakatira ang maraming Westerners, sa partikular mga Amerikano at mga British. Sa kabuuan, napatay sa pagsabog ang 20 katao, kabilang ang 8 Amerikano, at nasaktan ang 200 katao. Ang al-Qa’ida ang nag-organisa at nakipag-ugnayan para sa pagsalakay.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $5 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may kagagawan nitong mga pag-atake.