Mga Kuwento ng Pagtatagumpay

Ramzi Ahmed Yousef

Nahatulan nang May-sala

Si Ramzi Ahmed Yousef ang utak na teroristang may-kagagawan ng pagbomba noong Pebrero 1993 sa World Trade Center sa New York City na anim ang namatay at higit sa isang libo ang mga nasaktan. Si Yousef at ang kanyang mga alalay ay nagmaneho ng isang van na puno ng mga pampasabog patungo sa basement ng World Trade Center. Mga ilang oras pagkatapos sumabog ang mga bomba, si Yousef ay nakasakay sa isang eroplano na patungong Pakistan.

Sunod na nakita si Yousef sa Pilipinas na kung saan siya kasangkot sa pagbubuo ng isang masalimuot na pakanang terorismo. Ang balak noon ni Yousef ay patayin si Pope John Paul II sa Enero 14, 1995 habang siya ay bumibisita sa Pilipinas, at pagkalipas ng mga ilang araw ay pasabugin sa Asia ang 12 eroplanong Amerikano. Ang pakana ay binansagang “Oplan Bojinka”, na sa Arabic ay “Operation Explosion” o “Operation Big Bang”. Malinaw na si Yousef ang utak ng Oplan Bojinka, nguni’t may iba pang mga importanteng kasangkot sa Oplan Bojinka na sina Wali Khan Amin Shah, Abdul Hakim Murad, Sheikh Mohammed (tiyo ni Yousef at ang utak sa mga attack noong Septiyembre 11), at si Hambali – lahat ay mga nanumpang miyembro ng al-Qa’ida.

Bilang bahagi ng pakana, noong Enero 21 at 22, 1995, limang terorista ang maglalagay ng mga pampasabog sa 12 eroplano na patungong Estados Unidos, na may mga stopover sa Silangang Asia at sa Timog-silangang Asia sa unang yugto ng bawa’t biyahe, at tapos ay bababa sila ng eroplano bago sumabog nang sabay ang mga eroplano habang lumilipad sa himpapawid ng Pacific Ocean. Ang tungkulin ng bawa’t isa sa mga terorista ay sumakay sa pangalawa o kahit pangatlong eroplano hanggang malagyan ng mga nabuong pampasabog ang lahat ng 12 eroplano. Inaasahan na higit sa 4,000 katao ang mamamatay sa yugtong ito ng plano.

Sa kabutihang palad, naging pabaya si Yousef at ang kanyang mga kasama, na kanilang naging kabiguan. Noong Enero 6, 1995, napilitang lisanin nina Yousef at Murad ang kanilang apartment sa Manila nang ang mga pinaghalong kemikal ay lumikha ng usok na lumabas sa bintana ng apartment. Inutusan ni Yousef si Murad na bumalik sa apartment para kunin ang laptop computer at mga iba pang ebidensiyang magsasabit sa kanila. Nang bumaik sa apartment si Murad, hinarap siya ng mga pulis na dumating na sa apartment. Nang maisip ni Yousef na tiyak na hinuli na nga si Murad, siya ay tumakas na patungong Pakistan.

Noong Pebrero 1995, nakita ng isang taong may impormasyon ang isang kahon ng posporo ng RFJ, at naganyak sa Gantimpalang hinahandog, siya ay pumunta sa U.S. Embassy sa Islamabad, Pakistan at nagbigay ng impormasyon tungkol sa kung saan matatagpuan si Yousef. Noong Pebrero 7, 1995, ang mga awtoridad sa Pakistan, na tinulungan ng Diplomatic Security agents ng U.S. Department of State, ay inaresto si Yousef sa Islamabad, Pakistan at ibinalik siya sa Estados Unidos. Si Yousef ay kasalukuyang nakapreso sa Colorado. Naaresto rin ang apat pang mga importanteng taong kasangkot sa Oplan Bojinka.