Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Ramadan Abdullah Mohammad Shallah

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Hinahanap si Ramadan Abdullah Mohammad Shallah kaugnay sa kanyang pakikipagsabwatan sa pamamahala ng mga gawain ng Palestinian Islamic Jihad (PIJ), na tinuturing na isang bukod-tanging organisasyong terorista, sa pamamagitan ng mga paulit-ulit na panraraket na gaya ng mga pagbomba, pagpatay ng tao, mga panghuhuthot at money laundering.

Si Shallah ang isa sa mga orihinal na miyembrong nagtatag ng PIJ, at magmula nang 1995, siya ang secretary-general at lider ng organisasyon, na ang punong-tanggapan ay sa Damascus, Syria.

Si Shallah ay nilistang “Tinuturing na Bukod-Tanging Terorista” alinsunod sa batas ng Estados Unidos noong Nobyembre 27, 1995 at isinakdal sa isang 53-paratang na sakdal sa United States District Court, Middle District ng Florida, noong 2003.

Karagdagang litrato ni

Ramadan Abdullah Mohammad Shallah