Mga Kuwento ng Pagtatagumpay

Qusay Hussein

Patay Na

Si Qusay Hussein ang nakababata sa dalawang anak na lalaki ni Saddam sa kanyang unang asawa, at inaasahan ng marami na siya ang papalit kay Saddam sa panahong mamatay ito. Si Qusay noon ang pinuno ng Iraqi Intelligence Service, ng Security Services, ng Republican Guard, at ng Special Republican Guard na kinikilala ng marami bilang pinakamahusay sa hukbong militar ng Iraq.

Noong Hulyo 23, 2003, may nagbigay ng impormasyon tungkol sa kung saan matatagpuan sina Uday at Qusay Hussein. Sa tulong ng 101st Airborne Division, isinagawa ng Task Force 20 ang pagbihag sa dalawang ito. Nagbarilan nang apat na oras, na nagresulta sa pagkamatay nina Uday at Qusay Hussein.

Ang Rewards for Justice program ay nagbigay ng Gantimpala para sa impormasyong nagbigay-daan sa pagtutuklas sa kinaroroonan nina Uday at Qusay Hussein.