Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Hijacking ng Pan-Am Flight 73

Karachi, Pakistan | Septiyembre 5, 1986

Ang U.S. Department of State ay nagpahintulot ng gantimpala na hanggang $5 milyon bawat isa, para sa impormasyong nagbigay-daan sa pag-aresto at/o paghatol ng may-sala kina Wadoud Muhammad Hafiz al-Turki, Jamal Saeed Abdul Rahim, Muhammad Abdullah Khalil Hussain ar-Rahayyal, at Muhammad Ahmed al-Munawar – sila ay pinaniniwalaang naging mga miyembro ng teroristang organisasyong Abu Nidal.

Habang nasa lupa sa Karachi, Pakistan, ang Pan Am flight 73 ay hinijack ng mga miyembro ng Abu Nidal Organization nang mga bandang 6:00 ng umaga noong Sertiyenbre 5, 1986. Sa panahong hinijack ang eroplano, nasa loob ng eroplano ang 379 na pasahero at crew, kabilang ang hindi kumukulang sa 78 mamamayan ng Estados Unidos. Nakatakas ang flight crew kaya hindi mailipad ang eroplano. Sinigurado ng mga hijacker na walang makalabas o makapasok ng eroplano at inutos nila na magpadala ng flight crew para ilipad ang eroplano sa Cyprus na sakay ang mga hijacker at mga pasahero. Sa panahon ng hijacking, pinatay ang isang Amerikano sa may pintuan ng eroplano. Sa katapusan ng hijacking, pinagbabaril ng mga hijacker ang mga pasahero. Hindi kumukulang sa 20 pasahero ang pinatay, at higit sa 100 ang malubhang nasugatan.

Inaresto ng mga awtoridad sa Pakistan, sa pinangyarihan, ang apat na suspek, at pagkatapos ay nahuli ang panlimang suspek na tumulong sa pagplano ng pag-atake. Ang lima, kabilang ang apat na taong kasama dito sa alok na gantimpala, ay nilitis, nahatulang may-sala at nasentensyahang mabilanggo sa Pakistan.

Noong Septiyembre 2001, pinalaya ng mga awtoridad sa Pakistan si Zayd Hassan Abd al-Latif Safarini, ang isa sa limang teroristang nahatulang may-sala. Pagkatapos ay inaresto siya ng FBI at kinasuhan sa U.S. federal court. Noong Disyembre 16, 2003, si Safarini ay pumayag na pumasok sa isang kasunduan ng pag-amin ng may-sala na inalok sa kanya ng U.S. Department of Justice. Noong Mayo 13, 2005, siya ay sinentensyahang mabilanggo ng 160 taon.

Noong Enero 2008, ayon sa balita, ang apat na hijacker na kasama dito sa alok na gantimpala ay pinalaya sa bilanguan sa Pakistan. Sina Wadoud Muhammad Hafiz al-Turki, Jamal Saeed Abdul Rahim, Muhammad Abdullah Khalil Hussain ar-Rahayyal at Muhammad Ahmed al-Munawar ay kinasuhan sa District of Columbia para sa kanilang pagkakasangkot sa hijacking at patuloy silang nakalalaya.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Wanted for Terorismo

Wadoud Muhammad Hafiz al-Turki

Muhammad Ahmed al-Munawar

Muhammad Abdullah Khalil Hussain ar-Rahayyal

Jamal Saeed Abdul Rahim