Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pagbomba ng Pan Am Flight 103

Lockerbie, Scotland | Disyembre 21, 1988

Noong Disyembre 21, 1988, ang Pan Am Flight 103, isang Boeing 747 na nakarehistro sa Estados Unidos, galing ng Heathrow Airport sa London,at patungong JFK Airport sa New York, ay natupok, nang sumabog sa cargo hold ng eroplano ang isang improvised explosive device na nakatago sa isang maleta. Itong pagsabog ay nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng 259 na pasahero at crew sa eroplano, kabilang ang 189 na Amerikano, pati ang 11 residente ng Lockerbie sa Scotland.

Noong Nobyembre 13, 1991, ang mga ahente ng pamahalaan ng Libya na sina Abdel Basset Ali Mohmed al-Megrahi at Al Amin Khalfia Fhimah, “kasama ang mga iba na di kilala ng Grand Jury”, ay kinasuhan sa United States District Court para sa District of Columbia, ng Pagsasabwatan para Tupukin ang isang Eroplanong Pang-sibilyan ng Estados Unidos, Patayin ang mga Mamamayan ng Estados Unidos, at ng mga kaugnay na mahalagang mga paratang na nauukol sa mga explosive. Nang sumunod na araw, pinahayag ng Lord Advocate na sina Megrahi at Fhimah ay sinampahan sa Scotland ng mga kasong pagsasabwatan at pagpatay.

Noong Enero 31, 2001, si al-Megrahi ay nahatulang may-sala ng isang panel ng tatlong hukom ng High Court para sa pagpatay ng lahat ng 270 biktima sa Pan Am Flight 103, sa himpapawid at sa lupa sa Lockerbie.Siya ay nakatanggap ng iniuutos ng batas na sentensyang pagkakakulong nang habang-buhay at kailangan siyang makulong ng 27 taon bago maging karapat-dapat na mag-aplay para sa parole. Ang kasama niyang si Fhimah ay nahatulang walang-sala at pinauwi sa Tripoli, Libya. Noong Marso 14,2002, ang paghatol ng may sala kay al-Megrahi ay pinagtibay ng isang panel ng panibagong limang hukom ng High Court sa Scotland, at nilipat siya sa Scotland para simulan ang kanyang sentensya ng pagkakakulong

Sumunod sa aplikason sa Scottish Criminal Case Review Commission (SCCRC), noong Hunyo 2007, si al-Megrahi ay pinahintulutang mag-file ng panibagong apela. Habang hindi pa napagpapasyahan ang apelang iyon, noong Septiyembre 2008, si al-Megrahi ay na-diagnose na may malalang prostrate cancer. Noong Agosto 20, 2009,batay sa sinabi ng Scottish Prison Medical Service na wala pang tatlong buwan ay mamamatay na siya, at pagkatapos iurong ni al-Megrahi ang kanyang apela bago makapaghatol ang Hukuman, sinang-ayunan ng Scottish Cabinet Secretary for Justice ang aplikasyon ni al-Megrahi na palayain siya bilang awa. Kabilang ang panahon ng kanyang pagkakakulong bago ang paglilitis, si al-Megrahi ay nakulong ng medyo higit sa 10 taon ng sinentensya sa kanyang pagkakakulong nang habang-buhay, nang pinalaya siya. Hanggang sa kasalukuyan, pinaniniwalaan na sina al-Megrahi at Fhimah ay nasa Tripoli.

Dahil sa paniwala na may mga kasama sina al-Megrahi at Fhimah sa paglagay ng bomba sa Pan Am Flight 103, ang Department of State ng Estados Unidos ay nagpahintulot ng gantimpala na hanggang sa $5 milyon para sa impormasyong magbibigay daan sa pag-aresto at/o paghatol ng may-sala sa mga kasangkot sa pagpapasabog ng Pan Am Flight 103 at ang pagpatay sa 270 biktima.