Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Mga Pag-atake sa Mumbai noong 2008

Mumbai, India | Nobyembre 26-29, 2008

Mula noong Nobyembre 26, 2008, at patuloy hanggang Nobyembre 29, 2008, sampung taong sinanay ng Lashkar-e-Tayyiba (LeT), isang teroristang organisasyon sa Pakistan, ay nagsagawa ng magkaugnay na pag-atake sa maraming target sa Mumbai, India, kabilang ang Taj Mahal hotel, ang Oberoi hotel, ang Leopold Café, ang Nariman (Chabad) House, at ang Chhatarapati Shivaji Terminus train station, na pumatay sa mga bandang 170 tao.

Anim na Amerikano ang pinatay sa tatlong-araw na paglusob: Sina Ben Zion Chroman, Gavriel Holtzberg, Sandeep Jeswani, Alan Scherr, ang kanyang anak na babaeng si Naomi Scherr, at si Aryeh Leibish Teitelbaum.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng pabuya ng hanggang $5 milyon para sa impormasyong tungkol sa mga taong may-kagagawan ng mga pag-atakeng ito. Hindi pa naaaresto ang mga may-kagagawan nito at nanatiling aktibo at patuloy pa rin ang imbestigasyon. Ang alok na pabuya ay para sa pag-aresto ng sinumang maykinalaman sa mga pag-atakeng ito.

Sina David Coleman Headley at Tahawwur Rana ay kinasuhan sa isang hukumang pederal ng Estados Unidos para sa kanilang pagsuporta sa mga operasyon ng LeT terrorists. Noong Enero 2013, si Headley, isang mestisong Pakistani na U.S. Citizen, ay sinentesyahang mapreso ng 35 taon para sa isang dosenang krimen ng terorismong pederal kaugnay sa kanyang ginampanan sa pagplano sa mga teroristang pag-atake sa Mumbai, India noong Nobhyembre 2008 at ang sumunod na minunkahing pag-atake sa peryodiko sa Denmark. Sinagot niya nang may-sala noong Marso 2010 ang lahat ng 12 paratang laban sa kanya, kabilang ang kanyang pagtulong at pagkunsinti sa pagpatay sa anim na biktimang Amerikano. Si Headley ay nahatulan ng pakikipagsabwatan sa pagbomba ng mga lugar na pampubliko sa India; ng pakikipagsabwatan sa pagpatay at paglulumpo ng mga tao sa India; anim na paratang ng pakikipagsabwatan at pagkunsinti sa pagpatay ng mga mamamayan ng Estados Unidos sa India; pakikipagsabwatan sa pagbigay ng suportang materyal sa terorismo sa India; pakikipagsabwatan sa pagpatay at paglulumpo ng mga tao sa Denmark; pakikipagsabwatan sa pagbigay ng soportang materyal sa terorismo sa Denmark; at pakikipagsabwatan sa pagbigay ng soportang materyal sa LeT. Si Rana, isang mamamayan ng Canada at matagal nang kaibigan ni Headley, ay nasentensyahang makulong ng 14 na taon para sa pakikipagsabwatang magbigay ng suportang materyal sa isang pakanang terorista sa Denmark at sa pagbigay sa LeT ng suportang materyal. Noong Hunyo 2011, si Rana ay napawalang sala sa pakikipagsabwatang magbigay ng suportang materyal sa mga pag-atake ng mga terorista sa Mumbai noong Nogyembre 2008, pero siya ay nahatulang may-sala sa pakikipagsabwatan sa pagsali sa pakanang terorismo laban sa isang peryodiko sa Denmark at sa pagbigay ng suportang materyal sa LeT.

Ang mga sumusunod ay kinasuhan sa korte pederal ng Estados Unidos:

  • Sajid Mir – nagsilbing “handler” ni David Headley at mga ibang inutusang isagawa ang mga aksyong kaugnay sa pagplano, paghahanda at pagpapatupad ng mga teroristang pag-atake sa ngalan ng LeT
  • Major Iqbal – residente ng Pakistan na kasama sa pagplano at pagpopondo ng mga pag-atake ng LeT
  • Abu Qahafa – residente ng Pakistan na kaugnay sa LeT. Siya ang nagsasanay sa mga iba sa teknik ng pakikipaglaban na gagamitin sa mga pag-atakeng terorista
  • Mazhar Iqbal, alias Abu al-Qama – residente ng Pakistan ay isa sa mga commander ng LeT

Karagdagang litrato ni

Mumbai Attacks - English PDF
Mumbai Attacks - Baluchi PDF
Mumbai Attacks - Hindi PDF
Mumbai Attacks - Pashto PDF
Mumbai Attacks - Urdu PDF