Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Muhammad Khadir Musa Ramadan

Hanggang $3 Milyong Gantimpala

Si Muhammad Khadir Musa Ramadan, ay isang nakatataas na lider at importanteng propagandista para sa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kilalarin sa ngalang Abu Bakr al Gharib, si Ramadan ay isinilang sa Jordan.

Si Ramadan ay isa sa pinakamatagal nang nakatataas na mga opisyal ng ISIS para sa media operasyon ng ISIS at ang namamahala sa mga pang araw araw na operasyon ng grupo, kasama ang pamamahala ng nilalaman mula sa mga sarisaring sumosoporta na mula sa ibat-ibang dako ng mundo. Si Ramadan ay isa sa mga kasangkot sa importante at marahas na operasyong propaganda ng ISIS para magtaguyod ng ganap na reporma, at mangalap, magpakilos sa mga indibidwal sa lahat ng dako ng mundo. Siya ang namahala sa pagplano, koordinasyon at sa produksyon ng maraming videong propaganda, publikasyon, at mga platapormang on-line na kasama ang mga brutal at napakalupit na pagpapahirap at pagpatay ng mga inosenteng sibilyan. Binibigyang diin ang kanyang lubos na kalupitan, siya ay namuno sa mga pagsisikap na alisin sa ISIS ang mga opinyong mahinahon, ang pagpapakulong sa mga miyembro ng mga pangkat propaganda ng ISIS na hindi sumasapat sa kanyang ekstremong interpritasyon ng Islam.

Karagdagang litrato ni

Muhammad Khadir Musa Ramadan
Muhammad Khadir Musa Ramadan