Wanted
Impormasyong magdadala sa hustiya kay…

Muhammad al-Jawlani

Hanggang $10 Milyong Gantimpala

Si Muhammad al-Jawlani, na kilala rin sa ngalang Abu al-Julani, Muhammad al-Golani, at kilala rin sa ngalang Muhammad al-Julani, ay ang nakatataas na lider ng teroristang organisasyong, al-Nusrah Front (ANF), ang sangay ng al-Qa’ida sa Syria.

Noong Abril, 2013, si al-Jawlani ay nanumpang magiging tapat sa al-Qa’ida at sa lider nitong si Ayman al-Zawahiri. Noong Hulyo 2016, pinuri ni Ayman al-Zawahiri ang al-Qa’ida at si al-Zawahiri sa isang online video at sinabi na papalitan ng ANF ang pangalan nito sa Jabhat Fath Al Sham (“Conquest of the Levant Front”).

Sa ilalim ng pamumuno ni al-Jawlani, nagsagawa ang ANF ng maraming atakeng terorista sa lahat ng dako ng Syria, na mga sibilyan ang madalas na tinatarget. Noong Abril 2015, ang ANF ay di-umano’y kinidnap, at pagkatapos ay pinalaya mula sa isang checkpoint sa Syria ang humigit kumulang sa 300 Kurdish na sibilyan. Noong Hunyo 2015, inako ng ANF ang pagpatay sa 20 residente sa Druze village Qalb Lawzeh sa Idlib province, Syria.

Noong Enero 2017, nakihalo ang ANF sa mga ilang kontrang grupo para itatag ang Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Ang ANF pa rin ang nananatiling sangay ng al-Qa’ida sa Syria. Bagama’t hindi si al-Jawlani ang lider ng HTS, siya pa rin ang lider ng ANF, na ang pinakamahalagang bahagi ng HTS.

Ang ANF ay hinirang na isang Foreign Terrorist Organization (FTO) alinsunod sa Immigration and Nationality Act at isang Sadyang Hinirang na Terorista sa Buong Mundo alinsunod sa E.O. 13224. Dinagdag rin ng UN Security Council ISIL (Da’esh) and al-Qa’ida Sanctions Committee ang ANF sa listahan nito ng mga sanction.

Si Al-Jawlani ay hinirang ng Department of State na isang Sadyang Hinirang na Terorista sa Buong Mundo (SDGT) alinsunod sa Executive Order 13224. Siya ay nakalista rin sa UN Security Council ISIL (Da’esh) and al-Qa’ida Sanctions Committee.

Karagdagang litrato ni

Muhammad al-Jawlani English Poster
Muhammad al-Jawlani