Wanted dahil sa Terorismo

Hanggang $5 Milyong Gantimpala