Wanted dahil sa Terorismo

Hanggang $25 Milyong Gantimpala

Hanggang $10 Milyong Gantimpala

Hanggang $7 Milyong Gantimpala

Hanggang $6 Milyong Gantimpala

Hanggang $5 Milyong Gantimpala

Hanggang $4 Milyong Gantimpala

Hanggang $3 Milyong Gantimpala

Hanggang $2 Milyong Gantimpala

Hanggang $1 Milyong Gantimpala

Hanggang sa $500,000 Gantimpala

Hanggang sa $250,000 Gantimpala