Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Karahasan dahil sa Pagsalungat sa mga Negosasyon para sa Kapayapaan sa Middle East 

Disyembre 21, 1993 hanggang sa kasalukuyan

Buhat nang pirmahan ang Oslo Accords noong Septiyembre 1993, ang mga grupo ng mga terorista at mga indibidwal na laban sa isang pinag-usapang kasunduan para sa kapayapaan ay nagsagawa ng mga attack sa Gaza, sa West Bank, at sa Israel. Ang hangad sa mga attack na ito ay guluhin ang mga negosasyon para sa kapayapaan at baguhin ang mga opinyon ng mga lider na kasama sa mga negosasyon.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $5 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may kagagawan nitong mga pag-atake.