Mga GawangTerorismo
Impormasyon tungkol sa ...

Pagbomba ng Marine Corps Barracks

Lebanon | Oktubre 23, 1983

Noong Oktubre 23, 1983, sumabog ang isang trak na may bomba sa compound ng mga pabahay para sa mga Amerikano at Pranses na miyembro ng Multinational Force sa Lebanon. Daan-daang sundalo ang namatay sa attack, kabilang ang 241 U.S. Marines. Nasa Lebanon noon ang Multinational Force bilang bahagi ng isang pandaidig na pagpupunyaging ipagpatuloy ang pagsisikap para sa kapayapaan sa bansang iyon. Pinaniniwalaang ang Hezbollah ang nagsaayos ng attack, na sinoportahan at pinondohan ng Iran.

Ang Rewards for Justice program ay naghahandog ng hanggang $5 milyong gantimpala para sa impormasyong magbibigay daan upang maiharap sa husgado ang mga may kagagawan nitong mga pag-atake.